Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH 1 thành viên) là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc một tổ chức làm chủ sở hữu (người đứng ra góp vốn thành lập công ty -sau đây gọi là chủ sở hữu công ty); chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm hữu hạn về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

     Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH 1 thành viên)  là một dạng đặc biệt của loại hình Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn, loại hình công ty phổ biến nhất trên thế giới và tại Việt Nam. Dù chỉ có một thành viên góp vốn nhưng lại chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn điều lệ đăng ký và góp vào công ty, khác hoàn toàn với loại hình Doanh nghiệp tư nhân khi mà chủ doanh nghiệp phải chịu trách nhiêm vô hạn.

Ví dụ : Doanh nhân A, đăng ký thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH 1 thành viên) với số vốn điều lệ đăng ký là 500.000.000 đồng (Doanh nhân A đã góp đủ số vốn điều lệ này vào công ty), Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên làm ăn thua lỗ phá sản mắc nợ 2 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán;  Sau khi thanh lý toàn bộ tài sản của ông ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Công ty TNHH 1 thành viên)vẫn không đủ trả khoản nợ 2 tỷ kia, thì Doanh nhân A cũng không phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tài sản cá nhân của mình.

Cũng trường hợp tương tự như trên, Nêu doanh nhân A đăng ký loại hình doanh nghiệp là Doanh Nghiệp Tư Nhân, thì Doanh nhân A sẽ phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản cá nhân của mình, khi nào trả hết nợ mới thôi.

Ưu nhược điểm của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

     Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có đầy đủ các đặc thù của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. “chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trên số vốn đã đăng ký”. Điểm khác biệt duy nhất giữa công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chỉ có một thành viên duy nhất và thành viên này có thể là tổ chức hoặc cá nhân.

     Lợi thế của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty. Dễ dàng ra quyết định cho mọi tình huống kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rất thích hợp cho quy mô kinh doanh vừa và nhỏ. Khi doanh nghiệp phát triển quy mô lớn hơn và có nhu cầu huy động vốn, nguồn lực, dễ dàng chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hai thành viên hoặc công ty cổ phần.

     Nhược điểm: Tiền lương, tiền công của chủ sở hữu Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tham gia quản lý và điều hành doanh nghiệp không được coi là chi phí hợp lý. Không được phát hành cổ phần ra công chúng để huy động vốn.

Cong ty trach nhiem huu han mot thanh vien

Công ty TNHH 1 thành viên

Điều kiện thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1) Các trường hợp không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp nói chung cũng như không có quyền thành lập và quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Các Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

2. Số lượng thành viên góp vốn Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Như ngay tên loại hình doanh nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Số thành viên tối thiểu là 01- số thành viên tối đa: 01

3. Đặt tên cho công ty Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty trách nhiệm hữu hạn, Một thành viên là loại hình doanh nghiệp; nên khi đặt tên doanh nghiệp, doanh nghiệp không cần phải thêm chữ Một Thành viên vào phần tên công ty.

     VD: Doanh nghiệp có thể đặt tên: CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH PHÁT (Mà không phải ghi CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HƯNG THỊNH PHÁT)

Khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, doanh nhân phải tra cứu tên doanh nghiệp trước khi kê khai vào hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

1. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là  “Công ty TNHH Một thành viên” hoặc “Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một thành viên” hoặc “ Công ty TNHH”+ Tên riêng

b) Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.

 Những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp

1. Đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký được quy định tại Điều 42 của Luật này.

2. Sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

3. Sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt của doanh nghiệp

1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng nước ngoài là tên được dịch từ tên tiếng Việt sang một trong những tiếng nước ngoài hệ chữ La-tinh. Khi dịch sang tiếng nước ngoài, tên riêng của doanh nghiệp có thể giữ nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài.

2. Trường hợp doanh nghiệp có tên bằng tiếng nước ngoài, tên bằng tiếng nước ngoài của doanh nghiệp được in hoặc viết với khổ chữ nhỏ hơn tên tiếng Việt của doanh nghiệp tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

3. Tên viết tắt của doanh nghiệp được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên viết bằng tiếng nước ngoài.

Giấy phép công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Mẫu giấy phép công ty TNHH 1 thành viên

4. Kê khai vốn điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Hồ sơ thành lập công ty nói chung, và hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nói riêng yêu cầu phải kê khai mức vốn điều lệ.  Vốn điều lệ không phải chứng minh khi thành lập doanh nghiệp, pháp luật cũng không bắt buộc mức vốn điều lệ tối thiểu (nghĩa là doanh nghiệp muốn đăng ký bao nhiêu tùy theo khả năng góp vốn, theo nhu cầu kinh doanh, và theo quy mô kinh doanh). Trừ một số ngành nghề đặc biệt có yêu cầu phải có vốn pháp định.

Doanh nhân có thể tham khảo bài: Vốn điều lệ là gì (xem những quy định của vốn điều lệ, thời hạn góp vốn điều lệ, ảnh hưởng của vốn điều lệ tới thuế, rủi ro nếu có..)

Doanh nhân có thể tham khảo bài: Vốn pháp định là gì ? để xem những quy định về vốn pháp định và những ngành nghề nào yêu cầu vốn pháp định.

5. Trụ sở với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Địa điểm đặt trụ sở công ty không được là nhà chung cư hoặc nhà tập thể. Ngoài ra, với mỗi tỉnh, thành phố có thể có những quy định riêng, có những nơi quy hoạch không được đặt trụ sở công ty. Quý doanh nhân nên tham khảo quy định của địa phương để đỡ mất thời gian đi lại thực hiện thủ tục.

6. Đăng ký ngành nghề kinh doanh cho Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Khi kê khai hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, doanh nhân phải kê khai những ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp sẽ kinh doanh hoặc dự định kinh doanh, Doanh nhân sẽ Lựa chọn các ngành nghề kinh doanh cấp 4 theo quyết định 337/QĐ-BKH, ngày 10 tháng 4 năm 2007 của bộ kế hoạch và đầu tư; đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì ghi theo những ngành nghề kinh doanh có điều kiện

(Khi thành lập doanh nghiệp, doanh nhân không phải kê khai bằng cấp, hay chứng chỉ….trong trường hợp doanh nghiệp có đăng ký những ngành nghề kinh doanh có điều kiện);

7. Chọn người là người đại diện trước pháp luật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

  • Người đại diện trước pháp luật không được là người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp khác đang bị khóa mã số thuế do có hành vi vi phạm về thuế
  • Một cá nhân có thể là người đại diện trước pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau (không giới hạn) đây là điểm mới của luật doanh nghiệp 2014 so với luật doanh nghiệp 2005 khi quy định: Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời là giám đốc, tổng giám đốc của công ty khác.

Hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

     Sau khi doanh nhân đã có đủ các điều kiện thành lập công ty như nêu ở phần trên, doanh nhân sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên gửi đến phòng đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định

2.  Điều lệ công ty (mẫu tham khảo

3.  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

c) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

d) Nơi nộp hồ sơ: phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư.

e) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế)

Tải|Download|Hồ sơ thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Các bước hay quy trình thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bước 1: Là bước đăng ký cấp phép kinh doanh, quý khách vừa xem ở phần trên. Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN, Qúy khách cần thực hiện các bước công việc dưới đây nữa để hoàn thành thủ tục thành lập công ty với cả cơ quan thuế.

Bước 2: Tiến hành khắc con dấu và đăng ký sử dụng mẫu con dấu

Con dấu có thể đăng ký khắc ở những công ty, cơ sở có chức năng khắc dấu, nên dùng con dấu tự động, vừa bền, vừa dễ bảo quản, sử dụng; Sau khi có con dấu, doanh nghiệp phải đăng ký sử dụng con dấu: tại phòng đăng ký kinh doanh- sở kế hoạch và đầu tư

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên- con dấu

Bước 3: Tiến hành mở tài khoản ngân hàng

Doanh nghiệp mở tài khoản ở bất kỳ ngân hàng thương mại nào tiện cho giao dịch của mình, tài khoản vừa dùng để thanh toán và dùng để nộp thuế. Khi đăng ký mở tài khoản, lập hồ sơ đăng ký luôn nộp thuế điện tử để đỡ mất thời gian đi lại.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên-tài khoản NH

Dịch vụ thành lập công ty tại tphcm

Bước 4: Mua chữ ký số: Khai thuế môn bài (thời hạn nộp là ngày cuối cùng của tháng doanh nghiệp được cấp phép, hoặc ngày thứ 30 (nếu đăng ký rõ ngày bắt đầu hoạt động), đăng ký nộp thuế điện tử, nộp thuế môn bài. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu xuất nhập khẩu, khi đăng ký chữ ký số lưu ý đăng ký luôn thủ tục với hải quan để được cấp mã VNACCS

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên-cks

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương

Bước 5:  Đặt bảng hiệu và treo bảng hiệu tại trụ sở chính của công ty

Tùy tình hình tài chính, có thể đặt bảng hiệu bằng mica, bằng nhôm khắc CNC, hoặc làm bảng hiệu mặt dựng

Biển hiệu phải có các nội dung sau:

  1. Tên cơ quan chủ quản trực tiếp (nếu có);
  2. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh theo đúng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  3. Địa chỉ, điện thoại.

Các vi phạm sau đây sẽ bị phạt:

a)Không ghi đúng, không ghi đầy đủ tên gọi bằng tiếng Việt trên biển hiệu.

b) Trên biển hiệu của cơ quan, tổ chức Việt Nam không viết bằng chữ Việt Nam mà chỉ viết bằng chữ nước ngoài

d) Thể hiện trên biển hiệu tên riêng, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài ở phía trên tên bằng chữ Việt N

đ) Thể hiện trên biển hiệu tên gọi, tên viết tắt, tên giao dịch quốc tế bằng chữ nước ngoài có kích thước lớn hơn tên bằng chữ Việt Nam;

e)  Biển hiệu có kèm quảng cáo

công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên-bảng hiệu

Bước 6:  Lập hồ sơ thuế ban đầu, và nộp đơn xin sử dụng hóa đơn

Doanh nghiệp liên hệ với cơ quan thuế chủ quản (Cục thuế, hoặc chi cục thuế, thường doanh nghiệp mới thành lập ngoài khu công nghiệp sẽ do các chi cục thuế quản lý) để được hướng dẫn lập hồ sơ thuế ban đầu; hồ sơ thuế ban đầu thường bao gồm:

a) Quyết định bổ nhiệm giám đốc

b) Quyết định bổ nhiệm kế toán

c) Thông báo áp dụng phương pháp khấu hao tài sản cố định

d) Thông báo đăng ký hình thức kế toán

đ) Đề nghị sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc hóa đơn điện tử.(Tùy nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp)

Lưu ý: Thủ tục tại mỗi quận, huyện là khác nhau, ngay cả trong cùng tỉnh, thành phố số hồ sơ yêu cầu cũng khác giữa các chi cục thuế, doanh nghiệp có thể chọn hóa đơn đặt in hoặc hóa đơn điện tử cho tiện

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên -hóa đơn

Bước 7: Sau khi có văn bản chấp thuận của cơ quan thuế chủ quản, công ty tiến hành đặt in hóa đơn và đăng ký sử dụng hóa đơn

Hoàn tất bước số 7, coi như thủ tục thành lập công ty đã hoàn tất.

Chi phí thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chi phí ban đầu tối thiểu để thành lập công ty sẽ bao gồm:

1. Lệ phí đăng ký kinh doanh               : 100.000

2. Lệ phí đăng bố cáo thông tin            : 300.000

3. Phí khắc dấu tròn                              : 400.000

4.Tiền khắc bảng hiệu công ty              : 200.000

5. Phí khắc dấu tên, chức danh            : 150.000

6. Tiền thuế môn bài (năm đầu tiên)    : 2.000.000 (nếu đăng ký vốn điều lệ trở xuống, nếu đăng ký vốn điều lệ  trên 10 tỷ thì mức phải nộp là 3.000.000 đồng)  

7. Tiền mua thiết bị khai thuế (cks)        : 1.500.000 đồng (15 tháng sử dụng, nếu mua gói 24, 36 tháng sử dụng chi phí sẽ tăng lên)

8. Tiền in hóa đơn GTGT (1 cuốn 50 số)   : 330.000 đồng

9. Tiền phí thuê đơn vị tư vấn (nếu có): 1.500.000 đồng  hoặc hơn, tùy từng đơn vị tư vấn.

    Như vậy tổng chi phí tối thiểu (nếu không thuê dịch vụ): 4.683.000 đồng. Nếu thuê dịch vụ tư vấn  (làm trọn gói) sẽ thêm phí dịch vụ: 4.683.000 + 1.500.000 = 6.183.000 đồng; Ngoài chi phí trên, khi doanh nghiệp mở tài khoản ngân hàng, ngân hàng yêu cầu ký quỹ 1.000.000 đồng; như vậy tổng số tiền ban đầu bỏ ra để thành lập doanh nghiệp là 5.683.000 (tự làm mọi thủ tục) hoặc 7.183.000 nếu thuê dịch vụ).

     Trên đây là đặc điểm, hồ sơ, quy trình, thủ tục thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (công ty TNHH 1 thành viên), quý khách trong quá trình tìm hiểu, nếu chưa rõ vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi luôn sẵn lòng tư vấn quý khách hoàn toàn miễn phí.

TƯ VẤN DUY ANH

Chuyên: Dịch vụ thành lập công ty tại Tphcm, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Văn phòng Bình Dương: D518/36, Khu phố 5, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Văn phòng TPHCM 1: 13D đường HT23, Phường Hiệp Thành, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng TPHCM 2: 54 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn: 0918.0918.73 (Mr Hoàng); 0942.851.354 (Mrs Lý)

 

Email: tuvanduyanh@gmail.comhotro@tuvanduyanh.vn

Đối tác & khách hàng