Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Hồ sơ thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

     Thay đổi  giấy phép kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp), là nhu cầu hầu như xảy ra với hầu hết các công ty (doanh nghiệp); Sau khi được cấp giấy phép kinh doanh, do có thay đổi các nội dung trên giấy phép, công ty tiến hành các thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh cho phù hợp thực tế của mình.

Công ty có thể thay đổi mọi nội dung trên giấy phép kinh doanh trừ mã số doanh nghiệp (nếu không sáp nhập doanh nghiệp).

Để dễ dẫn chứng, chúng tôi đưa lên bài viết thông tin mẫu giấy phép kinh doanh của công ty TNHH 2 thành viên trở lên dưới đây:

Thay đổi giấy phép kinh doanh 1

 

       Nhìn trên giấy phép kinh doanh nói trên, khi có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến các thông tin ghi trên giấy phép, và một số thông tin không ghi trên giấy phép kinh doanh thì công ty đều phải thực hiện thay đổi, bổ sung thông tin.

7 nhóm thay đổi được ghi nhận và in trên giấy phép đăng ký kinh doanh, nên khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của các nhóm  này phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho doanh nghiệp bản giấy phép đăng ký thay đổi lần thứ …..

  1. Thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi loại hình doanh nghiệp (Ví dụ: Lúc đăng ký ban đầu, quý khách đăng ký là công ty TNHH hai thành viên trở lên, do nhu cầu hoạt động, quý khách chuyển đổi thành công ty cổ phần) hoặc chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên trở lên thành Công ty TNHH hai thành viên trở lên và ngược lại..)
  2. Thay đổi  tên doanh nghiệp (thay đổi tên công ty bằng tiếng việt, thay đổi tên công ty bằng tiếng nước ngoài, thay đổi tên công ty viết tắt)
  3. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính, hoặc thay đổi số điện thoại, số fax, email, website)
  4. Thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi vốn điều lệ
  5. Thay đổi thành viên góp vốn, thay đổi cơ cấu góp vốn hoặc thay đổi các thông tin của thành viên góp vốn đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên
  6. Thay đổi giấy phép kinh doanh do thay đổi người đại diện trước pháp luật hoặc thay đổi các thông tin của người đại diện trước pháp luật, hoặc thay đổi giấy phép kinh doanh do bổ sung thêm hoặc rút bớt đại diện trước pháp luật (Công ty có thể có hơn 1 đại diện trước pháp luật
  7. Thay đổi chủ sở hữu , hay thay đổi thông tin của chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên, hoặc chủ Doanh nghiệp tư nhân

 

Đối với các nhóm thay đổi dưới đây (thông tin không ghi trên giấy phép đăng ký kinh doanh)  khi doanh nghiệp có sự thay đổi thông tin, doanh nghiệp vẫn phải thực hiện các nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

  1. Thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh
  2. Thay đổi Cổ đông sáng lập, cơ cấu góp vốn, hoặc thông tin cá nhân của các cổ đông góp vốn đối với công ty cổ phần
  3. Thay đổi các thông tin liên quan đến thuế: Địa chỉ nhận thông báo thuế, kế toán trưởng, tài khoản ngân hàng, hình thức hạch toán kế toán, đăng ký chức năng có xuất khẩu hay không, các loại thuế phải nộp, ngành nghề kinh doanh chính, số lao động…

Khi doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thuộc nhóm này Phòng đăng ký kinh doanh sẽ cấp cho doanh nghiệp “ GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP” như mẫu dưới đây.

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh

 

Bài viết đang cập nhật

Đối tác & khách hàng