Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Điều kiện thành lập công ty du lịch 2018-Thủ tục-Hướng dẫn

    Luật du lịch số 09/2017/QH14 thông qua ngày 19/06/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 có một số thay đổi so với Luật Du lịch năm 2005 đối với việc kinh doanh lữ hành quốc tế và kinh doanh lữ hành nội địa. Điều kiện thành lập công ty du lịch như sau.

Một số thuật ngữ liên quan:

  - Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch.

  - Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phục vụ khách du lịch nội địa.

  - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

   - Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH 2018

  1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa.

  2. Điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

b) Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng;

c) Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

  3. Ký quỹ lữ hành nội địa 2018 (ký quỹ du lịch nội địa 2018)

   Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

  4. Ký quỹ lữ hành quốc tế 2018 ((ký quỹ du lịch quốc tế 2018)

  Mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

a) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

b) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

c) Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành.

HỒ SƠ THÀNH LẬP CÔNG TY DU LỊCH

  Bước 1: Thành lập công ty có đăng ký ngành nghề kinh doanh lữ hành nội địa, hoặc kinh doanh lữ hành quốc tế (Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa)

Thành phần hồ sơ gồm có:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

STT

Tên hồ sơ

Số bản

1

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (mẫu quy định

01

2

 Điều lệ công ty TNHH một thành viên (mẫu tham khảo)

01

3

 Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện trước pháp luật (CMND, thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu sao y chứng thực)

01

4

 Giấy tờ chứng thực cá nhân của chủ sở hữu công ty (người bỏ vốn ra thành lập công ty); trường hợp chủ sở hữu công ty đồng thời là người đại diện trước pháp luật của công ty, thì chỉ cần 1 bản giấy tờ cá nhân chứng thực

01

 

 Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

STT

Tên hồ sơ

Số bản

1

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (mẫu quy định)

01

2

 Điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên (mẫu tham khảo)

01

3

 Danh sách thành viên công ty TNHH

01

4

 Giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện trước pháp luật (CMND, thẻ căn cước công dân, hoặc hộ chiếu sao y chứng thực)

01

5

 Giấy tờ chứng thực cá nhân của các thành viên góp vốn; trường hợp thành viên góp vốn thời là người đại diện trước pháp luật của công ty, thì chỉ cần 1 bản giấy tờ cá nhân chứng thực của thành viên góp vốn đó

Mỗi thành viên 1 bản

 

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

STT

Tên hồ sơ

Số bản

1

 Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty  cổ phần (mẫu quy định)

01

2

 Điều lệ công ty cổ phần (mẫu tham khảo)

01

3

 Danh sách cổ đông sáng lập

01

4

 Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu; của cổ đông sáng lập

Mỗi cổ đông 01 bản

5

 Giấy tờ chứng thực cá nhân của các cổ đông góp vốn; trường hợp cổ đông góp vốn thời là người đại diện trước pháp luật của công ty, thì chỉ cần 1 bản giấy tờ cá nhân chứng thực của cổ đông đó

01 bản

 Những lưu ý tại bước 1 như sau:

  • Không yêu cầu phải ký quỹ
  • Không yêu cầu phải chứng minh vốn
  • Không yêu cầu bằng cấp chuyên môn của Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành
  • Vốn điều lệ thành lập công ty du lịch do không thuộc nhóm ngành nghề yêu cầu vốn pháp định nên công ty có thể đăng ký tùy theo năng lực góp vốn và nhu cầu hoạt động, tuy nhiên nên đăng ký lớn hơn 100tr với công ty kinh doanh lữ hành nội địa, lớn 500tr với công ty kinh doanh lữ hành quốc tế . 

  Bước 2: Khắc con dấu và đăng ký sử dụng con dấu

  Bước 3: Đăng ký mở tài khoản ngân hàng, kê khai thuế môn bài, nộp thuế môn bài

  Bước 4: Đăng ký thuế ban đầu và đăng ký sử dụng hóa đơn nếu doanh nghiệp có nhu cầu xuất hóa đơn.

    Sau khi hoàn tất việc đăng ký thành lập công ty  (cả phần giấy phép kinh doanh, con dấu, và phần thuế), và có đăng ký ngành nghề: "kinh doanh lữ hành nội địa" hoặc "kinh doanh lữ hành quốc tế" ;Nếu công ty bắt đầu kinh doanh dịch vụ lữ hành, thì tiến hành chuẩn bị hồ sơ xin cấp: Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế(Nếu kinh doanh lữ hành quốc tế và kinh doanh lữ hành nội địa); Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa (nếu chỉ kinh doanh lữ hành nội địa).

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa

 Thành phần hồ sơ:

      Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

d) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành;

đ) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch nội địa)

 Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa nộp 01 bộ hồ sơ đến cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở;

 Thời gian xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế

  Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

b) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

c) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành;

d) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành (Bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.)

đ) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 Nơi nộp hồ sơ: Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch

 Thời gian xử lý hồ sơ: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

1. Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

2. Hợp đồng ký quỹ có các nội dung chính gồm: Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp; tên, địa chỉ, người đại diện của ngân hàng; lý do nộp tiền ký quỹ; số tiền ký quỹ; lãi suất tiền gửi ký quỹ; trả lãi tiền gửi ký quỹ; sử dụng tiền ký quỹ; rút tiền ký quỹ; hoàn trả tiền ký quỹ; trách nhiệm của các bên liên quan và các thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật và không trái với quy định tại Nghị định này.

3. Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu:Mau giay ky quy

Tag: dịch vụ thành lập công ty tại tphcm, dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại tphcm, Mẫu giấy kỹ quỹ.

Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ

1. Trong trường hợp khách du lịch bị chết, bị tai nạn, rủi ro, bị xâm hại tính mạng cần phải đưa về nơi cư trú hoặc điều trị khẩn cấp mà doanh nghiệp không có khả năng bố trí kinh phí để giải quyết kịp thời, doanh nghiệp gửi đề nghị giải tỏa tạm thời tiền ký quỹ đến cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành. Trong thời hạn 48 giờ kể từ thời điểm nhận được đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành xem xét và đề nghị ngân hàng cho doanh nghiệp trích tài khoản tiền ký quỹ để sử dụng hoặc từ chối.

2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút khỏi tài khoản tiền ký quỹ, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành có trách nhiệm bổ sung số tiền ký quỹ đã sử dụng để bảo đảm mức ký quỹ theo quy định tại Điều 14 Nghị định này. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện, ngân hàng gửi văn bản thông báo cho cơ quan cấp phép để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị hoàn trả tiền ký quỹ đến ngân hàng trong những trường hợp sau đây:

a) Có thông báo bằng văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc thay đổi ngân hàng nhận ký quỹ;

b) Có văn bản của cơ quan cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành về việc hoàn trả tiền ký quỹ sau khi thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành.

 

    Trên đây là những quy định, điều kiện thành lập công ty du lịch 2018, mới nhất. Nếu trong quá trình tìm hiểu, quý khách chưa rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0918.0918.73 hoặc email: hotro@tuvanduyanh.vn; chúng tôi luôn hỗ trợ và vui vẻ tư vấn miễn phí.

Nếu quý khách có nhu cầu thành lập công ty du lịch và xin Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Vui lòng liên hệ trực tiếp chúng tôi để được báo giá chi tiết.

Đối tác & khách hàng