Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Đăng ký Chi nhánh hạch toán độc lập hay chi nhánh hạch toán phụ thuộc tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động và nhu cầu của doanh nghiệp.

1. Chi nhánh hạch toán độc lập có các đặc điểm như sau:

-Có bộ máy kế toán

-Kê khai thuế Môn bài, Thuế GTGT, Thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó

-Lập quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, Thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính cho năm tài chính tại cơ quan thuế chủ quản của chi nhánh đó

-Đăng ký sử dụng hóa đơn riêng

-Có con dấu riêng

-Có tài khoản ngân hàng riêng

-Có mã số thuế 13 số

Chi nhánh hạch toán độc lập về hạch toán giống như một công ty riêng rẽ với đầy đủ các loại báo cáo. Doanh nghiệp chủ quản sẽ làm báo cáo hợp nhất

Nhưng vẫn chịu sự điều phối của doanh nghiệp chủ quản; doanh nghiệp có thể thay đổi người đứng đầu chi nhánh mà không cần thông qua người đứng đầu chi nhánh.

>> Tham Khảo: Chi nhánh công ty có được vay vốn không ?  Chi nhánh công ty là gì ?   Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không ? Chi nhánh công ty có được ký hợp đồng không ?

2.Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có các đặc điểm sau:

+ Chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh với doanh nghiệp chủ quản.

-Không phải kê khai thuế TNDN, TNCN tại nơi đặt trụ sở chi nhánh (khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản

-Không phải lập Báo cáo tài chính,  Quyết toán TNDN, TNCN

-Không phải kê khai thuế GTGT nếu không kinh doanh lĩnh vự nhà hàng, ăn uống

-Có thể sử dụng con dấu

-Có thể sử dụng hóa đơn riêng

+ Chi nhánh phụ thuộc khác tỉnh với doanh nghiệp chủ quản.

-Không phải kê khai thuế TNDN, TNCN tại nơi đặt trụ sở chi nhánh (khai tập trung tại doanh nghiệp chủ quản

-Không phải lập Báo cáo tài chính,  Quyết toán TNDN, TNCN

-Kê khai thuế GTGT tại nơi đặt trụ sở chi nhánh

-Kê khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài tại nơi đặt trụ sở chi nhánh

-Có thể sử dụng con dấu

-Có thể sử dụng hóa đơn riêng

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh chuyển số liệu doanh thu, chi phí, chứng từ về doanh nghiệp chủ quản để kê khai thuế TNDN và lập BCTC

Quý khách tham khảo đặc điểm của chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập để quyết định chọn các hạch toán phù hợp khi đăng ký hồ sơ thành lập chi nhánh.

Xem: Thủ tục thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc

Thủ tục thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc

 

Đối tác & khách hàng