Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Quyết định-Mẫu hồ sơ-Thành lập chi nhánh công ty TNHH-1TV-2TV- Download

         Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên, thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV, Mẫu hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH, Quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH là những nội dung quý khách hay quan tâm sẽ được chúng tôi trình bày, hướng dẫn trong nội dung bài viết này.

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV:

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);

2.  Quyết định của Chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên)

3. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực (Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh

5. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

6. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

7. Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh)

+ Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên:

1. Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (mẫu quy định);

2.  Quyết định của hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên)

3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc đăng ký hoạt động chi nhánh

4. Bản sao hợp lệ quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh

5. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực (Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu) của người đứng đầu chi nhánh

6. Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

7. Mục lục hồ sơ (ghi theo thứ tự trên).

8. Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Trường hợp người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh)

>> Tham Khảo: Chi nhánh công ty có được vay vốn không ?  Chi nhánh công ty là gì ?   Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không ? Chi nhánh công ty có được ký hợp đồng không ?

+ Hướng dẫn lập hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV, Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

1.Tên chi nhánh:

Tên chi nhánh phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và các ký hiệu.

Tên chi nhánh phải mang tên doanh nghiệp kèm theo cụm từ “Chi nhánh”

Ví dụ:

- Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư An Thịnh;

- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh – Công ty cổ phần An Thịnh;

Trường hợp công ty đã thành lập một chi nhánh thứ nhất trước đây có tên là: Chi nhánh Công ty cổ phần Đầu Tư An Thịnh; nay công ty thành lập chi nhánh thứ 2 thì công ty phải đặt tên chi nhánh khác với tên chi nhánh đầu tiên như: Chi nhánh 2 Công ty cổ phần Đầu Tư An Thịnh; hoặc Chi nhánh Hà Nội Công ty cổ phần Đầu Tư An Thịnh

2. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh:

Ngành nghề kinh doanh ghi trong hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH phải là những ngành nghề mà đơn vị chủ quản (công ty mẹ) đã đăng ký. Trường hợp chi nhánh muốn đăng ký ngành nghề hoạt động mà ngành nghề công ty mẹ chưa đăng ký, thì doanh nghiệp phải bổ sung ngành nghề cho công ty mẹ trước khi đăng ký ngành nghề đó cho chi nhánh.

Khi đăng ký ngành nghề cho chi nhánh, Doanh nghiệp cần tham khảo quy hoạch của địa phương (tỉnh, quận đặt chi nhánh) xem những ngành nghề kinh doanh đó có được hoạt động tại địa điểm chi nhánh hay không để ghi các câu ràng buộc theo quy định.

Ví dụ: Công ty A có trụ sở tại thành phố Hà Nội, đăng ký ngành nghề: 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại

Nay đăng ký thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, Khi đăng ký nghành nghề hoạt động trên cho chi nhánh tại thành phồ Hồ Chí Minh, sẽ phải ghi:

 8230: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).

3. Người đứng đầu chi nhánh.

Người đứng đầu chi nhánh khác tỉnh của doanh nghiệp không yêu cầu phải có hộ khẩu thường trú tại tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp dự định đặt chi nhánh.

Người đứng đầu chi nhánh không được là người đã đứng đầu của chi nhánh, hoặc là người đại diện của những doanh nghiệp khác, đang bị khóa mã số thuế (thuộc diện doanh nghiệp chưa hoàn tất giải thể hay bỏ trốn)

 

4. Chỉ tiêu Hình thức hạch toán

Chọn hình thức hạch toán độc lập, nếu doanh nghiệp quyết định chọn chi nhánh hạch toán độc lập

Chọn hình thức hạch toán phụ thuộc, nếu doanh nghiệp quyết định chọn chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Do 2 hình thức hạch toán này quy định hồ sơ, thủ tục khai thuế ban đầu và kê khai thuế sau khi chi nhánh được thành lập và đi vào hoạt động là hoàn toàn khác nhau.

Tham khảo:  Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và chi nhánh hạch toán độc lập

>>Tải, Dowload: Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH (1 thành viên, 2 thành viên)

Tham khảo mẫu hồ sơ lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên, Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên dưới đây.

 

Mẫu hồ sơ lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu thông báo thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD

 

Số: 01/TB

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc lập chi nhánh

Kính gửi:Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0312783XXX

Đăng ký hoạt động chi nhánh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):

2. Địa chỉ chi nhánh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 88 đường số 12, KDC Tam Bình

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Tam Bình

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Thủ Đức

Tỉnh/Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại:          Fax:

Email:                  Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:

Ngành, nghề kinh doanh:

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống - (không hoạt động tại trụ sở)

4620

2

Bán buôn thực phẩm - (không hoạt động tại trụ sở)

4632

3

Bán buôn gạo - (không hoạt động tại trụ sở)

4631

4

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh - (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)

4722

5

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Bán buôn băng keo; bán buôn bao bì kim loại, phi kim loại.

4669

6

Dịch vụ phục vụ đồ uống - (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

7

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn (không hoạt động tại trụ sở)

5610

8

Dịch vụ ăn uống khác

5629

9

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - (Trừ dược phẩm)

4649

10

Bán buôn đồ uống

4633

11

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

4. Người đứng đầu chi nhánh:

Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): ĐINH HỮU MẠNH    Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/09/1979     Dân tộc : Kinh    Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025837XXX Ngày cấp: 19/12/2013 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:  Fax:

Email:          Website:

5. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 88 đường số 12, KDC Tam Bình

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Tam Bình

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Thủ Đức

Tỉnh/Thành phố: Tp Hồ Chí Minh

Điện thoại: 

Fax:

Email:

2

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp chi nhánh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này):

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

X

 

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: 4

6

Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): Không

7

Đăng ký xuất khẩu (có/không): Không

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng:

Tài khoản kho bạc:

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế xuất
nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

X

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 

 

10

Ngành, nghề kinh doanh/Nội dung hoạt động chính: Bán buôn thực phẩm - (không hoạt động tại trụ sở)

 

Doanh nghiệp cam kết:

- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

 

-……………………………………...

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)

 

 

ĐINH HỮU MẠNH

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu Quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD

 

Số: 01/QD

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

                                                                               

CHỦ SỞ HỮU

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD đã được thông qua ngày 19/05/2014;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của công ty. 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

Thành lập : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD

Địa chỉ: F55 đường số 2, KDC Tam Bình, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống - (không hoạt động tại trụ sở)

4620

2

Bán buôn thực phẩm - (không hoạt động tại trụ sở)

4632

3

Bán buôn gạo - (không hoạt động tại trụ sở)

4631

4

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh - (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy Ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh)

4722

5

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu - Chi tiết: Bán buôn băng keo; bán buôn bao bì kim loại, phi kim loại.

4669

6

Dịch vụ phục vụ đồ uống - (trừ quán bar, quán giải khát có khiêu vũ)

5630

7

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động - Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn (không hoạt động tại trụ sở)

5610

8

Dịch vụ ăn uống khác

5629

9

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình - (Trừ dược phẩm)

4649

10

Bán buôn đồ uống

4633

11

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

4659

 

Do Ông::  ĐINH HỮU MẠNH    Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/09/1979     Dân tộc : Kinh    Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025837XXX Ngày cấp: 19/12/2013 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:  Fax:

Làm người đứng đầu chi nhánh: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD 

Điều 2: Ông:  ĐINH HỮU MẠNH  (người đại diện theo pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

 

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

ĐINH HỮU MẠNH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu Quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH MTV (Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh)

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD

 

Số: 02/QD

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

 

GIÁM ĐỐC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ nhu cầu hoạt động của CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD.

 

QUYẾT ĐỊNH:

           

Điều 1: Bổ nhiệm Ông:  ĐINH HỮU MẠNH    Giới tính: Nam

Sinh ngày: 29/09/1979     Dân tộc : Kinh    Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 025837XXX Ngày cấp: 19/12/2013 Nơi cấp: Công an TP Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Khu phố 4, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:  Fax:

Làm trưởng chi nhánh: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU GOLDEN FOOD

Tại địa chỉ số: F55 đường số 12, KDC Tam Bình, Phường Tam Bình, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh

Điều 2: Ông: ĐINH HỮU THÀNH (đại diện theo pháp luật) và Ông: ĐINH HỮU MẠNH người đứng đầu chi nhánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

             

 

 

GIÁM ĐỐC

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

 

 

ĐINH HỮU MẠNH

 

 

Mẫu hồ sơ lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên

(Thông báo lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên - và quyết định bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh (Giống như hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 1 thành viên ở phần trên); Dưới đây là mẫu biên bản họp và quyết định lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên trở lên)

 

 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

 

Số: 01/BBH

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 Hôm nay, vào ngày 03 tháng 04 năm 2017, tại địa chỉ 364/Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam chúng tôi gồm:

1. NGUYỄN NAM -– Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp sở hữu 1.000.000.000 VND chiếm tỷ lệ 33,33 % vốn điều lệ.

 2. DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG -– Thành viên góp vốn sở hữu  2.000.000.000 VND chiếm tỷ lệ 66,67 % vốn điều lệ.

3. NGUYỄN MINH ANH-– Người ghi biên bản

- Vắng mặt: 0

Ông NGUYỄN NAM (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

 

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Thành lập : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH  - PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT.

Địa chỉ: 20/33-33A đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

 

STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Sản xuất sản phẩm từ plastic - (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không luyện cán cao su, tái chế phế thải tại trụ sở chi nhánh)

.

2220

2

Sản xuất các cấu kiện kim loại - chi tiết: sản xuất khung cửa sắt - inox (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh).

2511

3

Xây dựng nhà các loại

4100

4

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - chi tiết: Lắp đặt sản phẩm nhôm, trần thạch cao, trần nhựa, khung cửa sắt, inox (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh)

4329

5

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

6

Bán buôn kim loại và quặng kim loại - (trừ vàng miếng)

4662

7

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

8

Hoạt động thiết kế chuyên dụng - chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

 

Bổ nhiệm Ông: NGUYỄN NAM  Giới tính: Nam

Chứng minh nhân dân số: 021697xxx Ngày cấp: 15/07/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 88 Tân Kì Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 88 Tân Kì Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Làm người đứng đầu chi nhánh.

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty. 

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 2 phiếu/2 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu 

D. Hội đồng thành viên quyết định thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông NGUYỄN NAM đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào ngày 03/04/2017

(Chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản)

 

Chủ tọa cuộc họp

(ký tên)

 

 

 

NGUYỄN NAM

 

 Người ghi biên bản

(ký tên)

 

 

 

NGUYỄN MINH ANH

 

Mẫu quyết định thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên                                                                            

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

 

Số: 01/QĐ

Tp Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 04 năm 2017

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH đã được các thành viên thông qua ngày 31/03/2014;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua ngày 03/04/2017 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty. 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

Thành lập : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG MINH - PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT.

Địa chỉ:20/33-33A đường số 22, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

 STT

Tên ngành

Mã ngành

1

Sản xuất sản phẩm từ plastic - (trừ sản xuất xốp cách nhiệt sử dụng ga R141b và không luyện cán cao su, tái chế phế thải tại trụ sở chi nhánh)

2220

2

Sản xuất các cấu kiện kim loại - chi tiết: sản xuất khung cửa sắt - inox (không hoạt động tại trụ sở chi nhánh).

2511

3

Xây dựng nhà các loại

4100

4

Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - chi tiết: Lắp đặt sản phẩm nhôm, trần thạch cao, trần nhựa, khung cửa sắt, inox (trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở chi nhánh)

4329

5

Hoàn thiện công trình xây dựng

4330

6

Bán buôn kim loại và quặng kim loại - (trừ vàng miếng)

4662

7

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

8

Hoạt động thiết kế chuyên dụng - chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất.

7410

 

Do ông: NGUYỄN NAM  Giới tính: Nam

Chứng minh nhân dân số: 021697xxx Ngày cấp: 15/07/2008

Nơi cấp: Công an thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 88 Tân Kì Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 88 Tân Kì Tân Quý, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Ông NGUYỄN NAM (người đại diện theo pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

 

Đối tác & khách hàng