Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, Hồ sơ mẫu và những lưu ý

Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện thời gian và thủ tục đơn giản hơn rất nhiều so với thay đổi địa chỉ công ty khác quận/huyện và thay đổi trụ sở công ty khác tỉnh; do việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận không dẫn đến việc thay đổi cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý BHXH, không phải thay đổi con dấu….. Vậy  Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện như thế nào ? các bước công việc ra sao ? doanh nghiệp cần lưu ý gì khi thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện ? Quý khách tham khảo các nội dung liên quan dưới đây nhé.

Các nội dung trong chuyên mục này:

 Các bước thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận.

 Những lưu ý khi thực hiện thay đổi địa chỉ công ty cùng quận

 Phần cuối bài viết là hướng dẫn mẫu hồ sơ, quý khách tham khảo để có thể tự thực hiện các thủ tục.

1. Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận.

Bước 1: Thay đổi địa chỉ  công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo quy định nộp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Thành phần hồ sơ gồm có:

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận/huyện(Thông báo thay nội dung đăng ký doanh nghiệp) (mẫu quy định);

2.  Quyết định của Chủ sở hữu công ty về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận/huyện (đối với công ty TNHH 1 thành viên); Quyết định của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần).

3. Bản sao biên bản họp của  Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Bản sao biên bản họp của  Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận/huyện.

4. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận giấy phép không phải là người đại diện trước pháp luật)

5. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tùy từng sở kế hoạch và đầu tư yêu cầu- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh không yêu cầu nộp lại bản giấy phép kinh doanh cũ.

Như vậy:

  • Đối với công ty TNHH 1 thành viên hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở sẽ gồm có chữ ký của: Chủ sở hữu công ty và người đại diện theopháp luật (Phần lớn công ty TNHH 1 thành viên thì chủ sở hữu và người đại diện theo pháp luật là 1, nên thủ tục ký hồ sơ khá đơn giản).
  • Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở sẽ gồm có chữ ký của: Chủ tịch hội đồng thành viên; Người đại diện theo pháp luật pháp luật; Thư ký (người ghi biên bản);  Không nhất thiết phải có đủ chữ ký của các thành viên góp vốn. So với công ty TNHH 1 thành viên thì thủ tục ký hồ sơ phức tạp hơn một chút do cần nhiều người ký hơn.
  • Đối với công ty Cổ phần hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở sẽ gồm có chữ ký của: Chủ tịch hội đồng quản trị; Người đại diện theo pháp luật pháp luật; Thư ký (người ghi biên bản);  Không nhất thiết phải có đủ chữ ký của các cổ đông  góp vốn; khá giống với công ty TNHH 2 thành viên.

Sau khi nôp hồ sơ hợp lệ, sau 03 ngày làm việc sở kế hoạch và đầu tư sẽ cấp cho doanh nghiệp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới; Nhận được giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi, doanh nghiệp tiến hành các bước công việc kế tiếp như sau:

Bước 2: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan quản lý thuế.

  • Do việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận/huyện không làm thay đổi cơ quan quản lý thuế . Và giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế có sự liên thông dữ liệu theo quy định tại: Thông tư Liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/4/2016; Nên doanh nghiệp không phải thông báo với cơ quan thuế bằng mẫu 08-MST như trước đây (đỡ lo việc bị phạt do làm chậm thông báo); Mà doanh nghiệp chỉ phải thông báo đến cơ quan thuế khi doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn và muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn còn tồn trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở bằng thông báo TB/04AC “ THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TẠI THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HÓA ĐƠN”. Thông báo này nộp cho cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thay đổi trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Còn trường hợp doanh nghiệp không muốn sử dụng lại các hóa đơn còn chưa sử dụng, doanh nghiệp có thể lập thông báo hủy các hóa đơn cũ, và tiến hành phát hành hóa đơn mới (trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải nộp thông báo TB/04AC như mới đề cập ở phần trên.

Thủ tục thay đổi với cơ quan thuế khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận/huyện chỉ có vậy, khá đơn giản.

Bước 3: Thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty với BHXH, đối tác, khách hàng, ngân hàng để các cơ quan, đối tác cập nhật lại việc thay đổi địa chỉ; tránh các trường hợp gửi giấy tờ đến địa chỉ cũ, hay nhà cung cấp chưa cập nhật thông tin, lại xuất hóa đơn theo địa chỉ cũ…….

2. Một số lưu ý khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận.

  • Ngoài những lưu ý chúng tôi đã nêu tại các mục trên, sau khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, doanh nghiệp sửa đổi lại điều lệ của doanh nghiệp.
  •  Doanh nghiệp tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì phải khắc con dấu vuông địa chỉ mới đóng lên hóa đơn sau khi nộp mẫu TB04/AC như nêu ở trên.
  • Làm lại bảng hiệu công ty, hoặc sửa lại địa chỉ công ty trên bảng hiệu, tránh trường hợp thư của các cơ quan nhà nước gửi tới doanh nghiệp không đến được địa chỉ doanh nghiệp, hoặc các cơ quan nhà nước đi kiểm tra tình hình hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn không thấy doanh nghiệp treo bảng hiệu lại ra thông báo doanh nghiệp bỏ trốn hay không hoạt động tại trụ sở thì lại mất công đi làm các thủ tục khắc phục.

3.Hồ sơ mẫu thay đổi địa chỉ trụ sở công ty cùng quận/huyện

3.1 Mẫu thông báo trong hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện

Phụ lục II-1

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HQ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TB

Tp Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 2018

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HQ

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0314002093

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

 

- Địa chỉ trụ sở chính

X

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

 

- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[2]:

Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

- Ngành, nghề kinh doanh

 

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

 

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

 

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 

- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

 

- Thông tin đăng ký thuế

X

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3.Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 65A Đường TL31, khu phố 3C

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Thạnh Lộc

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 12

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: 0918.0918.73  (Bắt buộc phải đăng ký số điện thoại nếu trước khi thay đổi doanh nghiệp chưa đăng ký số điện thoại trên giấy phép)

 Fax: ………………….. …

Email: …………………………………………Website: ……………………………………

Doanh nghiệp cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sử dụng hợp pháp của Doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. (Khi thay đổi trụ sở bắt buộc phải ghi dòng cam kết này)

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..

Điện thoại: ………………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 65A Đường TL31, khu phố 3C

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Thạnh Lộc

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 12

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: …………………………………Fax: ………………….. …

Email: …………………………………………………………………….

3

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

 

Hạch toán phụ thuộc

 

 

 

4

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

5

Tổng số lao động: ...................................................................................

6

Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….

7

Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….

8

Tài khoản ngân hàng, kho bạc:

Tài khoản ngân hàng: …………………………………………………....

Tài khoản kho bạc: ……………………………………………………....

9

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

 

Tiêu thụ đặc biệt

 

Thuế xuất, nhập khẩu

 

Tài nguyên

 

Thu nhập doanh nghiệp

 

Môn bài

 

Tiền thuê đất

 

Phí, lệ phí

 

Thu nhập cá nhân

 

Khác

 

 

 

10

Ngành, nghề kinh doanh chính: ……………………………………………………………………………

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

PHẠM THỊ HẠNH

 

3.2 Mẫu quyết định trong hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện (công ty TNHH 1 thành viên)

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HQ

 

Số: 01/QĐ

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Tp Hồ Chí Minh, Ngày …. Tháng … Năm 2018

 

CHỦ SỞ HỮU

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT HQ đã được thông qua ngày 08/09/2016.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

1. Thay đổi địa chỉ công ty từ:  Số 19, Khu phố 6, Đường TX22, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đến địa chỉ: 65A Đường TL31, khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Sửa Điều 2 của điều lệ Công ty  như sau:

Địa chỉ trụ sở chính công ty: 65A Đường TL31, khu phố 3C, Phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điều 2: Giao cho  Bà PHẠM THỊ HẠNH (người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

 Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

 

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

PHẠM THỊ HẠNH

 
 
Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện
 
     Quý khách có nhu cầu hay đổi địa chỉ công ty cùng quận/huyện, hay thay đổi các nội dung đăng ký doanh nghiệp. Dịch vụ thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh của chúng tôi nhận thực hiện dịch vụ với mức phí trọn gói là 1.000.000 VND (không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí nào và đã bao gồm lệ phí công bố thông tin (bố cáo)); Vui lòng liên hệ với chúng tôi số: 0918.0918.73 (Mr Hoàng) Hoặc email cho chúng tôi: tuvanduyanh@gmail.com; Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ.
 

Đối tác & khách hàng