Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thông báo thay đổi trụ sở công ty 2021|TNHH|Cổ phần|DNTN

Thông báo thay đổi trụ sở công ty (Thông báo thay đổi thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp) là một trong số hồ sơ trong bộ hồ sơ mà doanh nghiệp phải nộp cho Phòng đăng ký kinh doanh khi thay đổi trụ sở công ty.

Theo quy định tại Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi trụ sở công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Lưu ý: Địa chỉ trụ sở công ty chuyển đến không được là căn hộ chung cư

Thong bao thay doi tru so cong ty

Thông báo thay đổi trụ sở công ty 2021

Xem  Mẫu thông báo thay đổi trụ sở công ty  (hình dưới đây)

Tải (Download) Mẫu thông báo thay đổi trụ sở công ty 2021 tại đây: << Tải về>>  

Lưu ý: (Mẫu dùng chung cho Công ty TNHH 1 thành viên, Công ty TNHH 2 thành viên và Công ty cổ Phần, DNTN)

Mau thong bao thay doi tru so cong ty 2021

Trang tiếp theo 

Mau thong bao thay doi tru so cong ty 2021 trang 2

Trang cuối

Mau thong bao thay doi tru so cong ty 2021 trang cuoi

 

Các bước quy trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty

     Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty liên quan đến việc thay đổi thông tin thuế của doanh nghiệp. Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận (huyện) hoặc khác tỉnh sẽ phải tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi với cơ quan quản lý thuế trước khi đăng ký thay đổi với cơ quan Đăng ký kinh doanh.

Các bước chuẩn bị hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty như sau:

Bước 1: Chốt thuế (Áp dụng với những công ty thay đổi địa chỉ khác quận và khác tỉnh)

- Công ty sẽ lập mẫu Mẫu số: 08-MST (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính) gửi tới cơ quan thuế đang quản lý để tiến hành thủ tục “chốt” thuế quận/huyện/tỉnh cũ.

- Hồ sơ hợp lệ sẽ được cơ quan thuế trả kết quả trong 7-10 ngày làm việc. Sau khi nhận được kết quả của cơ quan thuế, doanh nghiệp tiến hành Bước 2 thủ tục thay đổi.

Bước 2: Nộp Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty  đến phòng Đăng ký kinh doanh

(Công ty thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận (huyện) không phải tiến hành thủ tục tại Bước 1 mà làm luôn bước này)

A: Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

2. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận giấy phép không phải là người đại diện trước pháp luật)

3. Biên bản họp của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên) của Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần)

4. Quyết định (Của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng thành viên (công ty TNHH 2 thành viên trở lên), của chủ tịch Hội đồng quản trị (Công ty cổ phần)

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

D. Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơ nộp.

D. Kết quả trả về: Bản thay đổi lần thứ … Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép đăng ký kinh doanh)

(Tham khảo và tải mẫu Biên Bản họp thay đổi trụ sở công ty tại đây: << Xem và Tải Biên Bản họp>>)

(Tham khảo và tải mẫu quyết định thay đổi trụ sở công ty tại đây: << Xem và Tải Quyết định>>)
 

Bước 3: Khắc con dấu mới (Nếu trên con dấu cũ có ghi tên quận (huyện) hay tỉnh cũ)

Bước 4: Nộp hồ sơ đến cơ quan quản lý thuế mới.

-Thông báo thay đổi thông tin trên hóa đơn

-Thông báo tiếp tục sử dụng hóa đơn..

-Thông báo phát hành hóa đơn..

Dịch vụ thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty tại Duy Anh (2021)

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính cùng quận: 700.000 VND
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác quận: 2.400.000 (thay đổi dấu tròn + thay đổi thuế + thay đổi GPKD)
- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính khác tỉnh (chuyển từ TPHCM đi các tỉnh khác): 3.000.000 (thay đổi dấu tròn + thay đổi thuế + thay đổi GPKD)
Duy Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ, tư vấn miễn phí tới quý khách có nhu cầu tư vấn liên quan đến các thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Quý khách vui lòng liên hệ tới Duy Anh  theo thông tin sau đây 0918.0918.73; 0942.851.454 (Mr Hoàng), Email: tuvanduyanh@gmail.com Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.
 

 

Đối tác & khách hàng