Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mẫu hồ sơ cập nhật địa chỉ thành phố Thủ Đức công ty cổ phần|TNHH

 

Mẫu hồ sơ cập nhật địa chỉ thành phố Thủ Đức

      Cập nhật, điều chỉnh địa chỉ trụ sở doanh nghiệp tại Quận Thủ Đức, Quận 2, Quận 9 (trước đây) thành Thành phố Thủ Đức, Doanh nghiệp nộp nộp thông báo theo mẫu sau đây đến phòng đăng ký kinh doanh (Mẫu dùng chung cho tất cả loại hình DN: CÔNG TY CP, TNHH 1TV, TNHH 2 TV trở lên, DNTN)

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ...........

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02/TB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ..........................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 031034XXXX

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: 55 Sử Hy Nhan, Khu phố 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người đại diện theo pháp luật ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 

 

 

 

PHAN THỊ THU HUYỀN

 [1] Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

 

Tuy nhiên khi chuẩn bị hồ sơ, quý khách cũng cần lưu ý một số điểm sau đây:

- Phải cập nhật số điện thoại trên giấy phép, Số bàn hay số di động đều được  (Trường hợp trên giấy phép đăng ký doanh nghiệp chưa đăng ký số điện thoại)

-Cập nhật luôn địa chỉ THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC ở chỉ tiêu chỗ ở hiện nay, hộ khẩu thường trú của THÀNH VIÊN, ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT nếu: THÀNH VIÊN, ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT có đăng ký cư trú tại Q2, Q9, Q Thủ Đức trước đây. Tham khảo mẫu sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ...........

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số: 02/TB Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 02 năm 2021

 

THÔNG BÁO

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CỔ PHẦN ..........................................

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 031034XXXX

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính như sau:

Địa chỉ trụ sở chính: 55 Sử Hy Nhan, Khu phố 2, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0918.0918.73

Cập nhật thông tin tại vị trí thành viên góp vốn và người đại diện pháp luật như sau:
- Tại vị trí thành viên góp vốn:
Họ và tên:PHAN THỊ THU HUYỀN
Địa chỉ thường trú: 20 Đường 16, Khu Nam Long, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên lạc: 20 Đường 16, Khu Nam Long, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Tại vị trí đại diện pháp luật:
Họ và tên: PHAN THỊ THU HUYỀN
Địa chỉ thường trú: 20 Đường 16, Khu Nam Long, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Địa chỉ liên lạc:20 Đường 16, Khu Nam Long, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Người đại diện theo pháp luật ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

 

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)[1]

 

 

 

 

 

PHAN THỊ THU HUYỀN

 

 

-Riêng với Quận 2, một số doanh nghiệp trước đây có địa chỉ tại phường BÌNH AN, phường BÌNH KHÁNH do được sáp nhập vào phường AN KHÁNH và THỦ THIÊM nên hồ sơ điều chỉnh địa chỉ tại 02 phường này sẽ khác với các phường còn lại. Hồ sơ gồm:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;
b) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Nếu quý khách không có thời gian để chuẩn bị hồ sơ và đi lại, Chúng tôi cung cấp dịch vụ thay đổi, cập nhật địa chỉ thành phố Thủ Đức trên Giấy phép kinh doanh với mức phí trọn gói là 600.000 đồng (Chưa VAT), Nếu cả thay đổi Con dấu- Phí 950.000 đồng Thời gian hoàn thành 4 ngày làm việc, thu phí khi giao hồ sơ. Liên hệ với chúng tôi tại: 0918091873 ; 0942851454 hoăc Email: tuvanduyanh@gmail.com. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.

Đối tác & khách hàng