Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Lĩnh vực hoạt động

Câu 1: Chúng tôi dự kiến thành lập doanh nghiệp với loại hình công ty cổ phần. Xin cho...

Xem tiếp

       Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh 2020 chỉ phải nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh...

Xem tiếp

  Bạn đang dự định tạm ngừng kinh doanh  ? Dưới đây là thủ tục tạm ngừng kinh doanh và...

Xem tiếp

Thông báo thay đổi tên công ty là một trong những hồ sơ đi kèm với bộ hồ sơ thay đổi...

Xem tiếp

Thủ tục thành lập chi nhánh hạch toán phụ thuộc bao gồm các điều kiện nào ? các...

Xem tiếp

Bạn đang dự định kinh doanh thuốc thú y ? Bạn đã hoạt động trong lĩnh kinh doanh thuốc thú y từ...

Xem tiếp

Trong nhiều loại hình doanh nghiệp được quy định tại luật doanh nghiệp 2014 của Việt Nam (như: Công ty TNHH 1...

Xem tiếp

Việc tham gia góp vốn, thành lập doanh nghiệp và quản lý doanh nghiệp được nhà nước khuyến...

Xem tiếp

 Khi bắt đầu có ý định thành lập doanh nghiệp, hầu như ai cũng thường đặt ra các câu...

Xem tiếp

Chi nhánh là một đơn vị trực thuộc doanh nghiệp, việc bổ nhiệm người mới thay cho người cũ là nhu...

Xem tiếp

Lưu ý:  Đây là bản Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ của Tư Vấn Duy Anh sau khi Tư...

Xem tiếp

Đặt tên cho doanh nghiệp cũng như đặt tên cho đứa con tinh thần của mình. Nó là thương hiệu...

Xem tiếp

Luật doanh nghiệp năm 2014 sửa đổi thay thế cho luật doanh nghiệp năm 2005, có hiệu lực thi hành từ...

Xem tiếp

Văn phòng đại diện tiếng anh là gì? Chi nhánh công ty tiếng anh là...

Xem tiếp

     Quy trình thành lập doanh nghiệp 2018 gồm những gì ? Trong chuyên mục này...

Xem tiếp

Trong bài này, chúng tôi hướng dẫn lập mẫu: Mẫu thông báo thành lập chi nhánh...

Xem tiếp

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? Điều kiện để thành lập công ty trách nhiệm...

Xem tiếp

Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015, Những công ty  mới thành...

Xem tiếp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 04/01/2021 và thay thế Nghị định...

Xem tiếp

Doanh nghiệp có thể thông báo tạm ngừng kinh doanh lần 2, lần 3,4,5..Lần N liên...

Xem tiếp

Đối tác & khách hàng