Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Lĩnh vực hoạt động

  Khi đăng ký cấp mới giấy phép kinh doanh, hay khi thay đổi ngành nghề kinh doanh tại tphcm...

Xem tiếp

Việc thay đổi tên công ty xuất phát từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; Muốn tên công ty dễ...

Xem tiếp

     Quyết định thành lập chi nhánh là một trong những hồ sơ trong thành phần hồ sơ...

Xem tiếp

Quý khác có nhu cầu thành lập công ty tại Tphcm Quý khách tìm...

Xem tiếp

Nếu quý khách dự định Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022 thì...

Xem tiếp

Dich vụ làm tạm ngừng kinh doanh giá rẻ trọn gói 500K. Không tạm ứng, Không thu phí trước, thu phí khi...

Xem tiếp

Khi thành lập mới, hoặc khi thay đổi tên công ty, Doanh nhân tìm hiểu quy định về đăng ký...

Xem tiếp

     Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần, hồ sơ thành lập chi nhánh...

Xem tiếp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục...

Xem tiếp

Các ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ , và mức ký quỹ không được thống kê...

Xem tiếp

  Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Đây là những đạo...

Xem tiếp

Theo khoản 11 điều 4 Luật Doanh nghiệp 2005: “Cổ đông sáng lập là cổ đông tham gia xây...

Xem tiếp

Nếu quý khách dự định Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022 thì...

Xem tiếp

     Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là một trong những hồ sơ trong bộ hồ sơ thay...

Xem tiếp

    Thủ tục thành lập công ty, quy trình thành lập công ty đối với Công ty TNHH...

Xem tiếp

Trong quá trình chuẩn bị tên để thành lập công ty hay thay đổi tên công ty. Khi tra cứu...

Xem tiếp

Đăng ký Chi nhánh hạch toán độc lập hay chi nhánh hạch toán phụ thuộc tùy thuộc...

Xem tiếp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục...

Xem tiếp

Công  ty trách nhiệm hữu hạn (công ty TNHH) là loại hình doanh nghiệp phổ biến nhất...

Xem tiếp

      Trong quá trình tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi nhận...

Xem tiếp

Đối tác & khách hàng