Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất

1. Thủ tuc tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2018 như sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh

 • Mỗi lần doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tối đa 12 tháng Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

 • Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh) khác tỉnh thì phải nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng hoạt động của đơn vị phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho công ty mẹ.

(Căn cứ pháp lý: điều 57 nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015   về đăng ký doanh nghiệp (đang có hiệu lực)

 

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại tphcm, dịch vụ thành lập công ty tại tphcm

2. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2018 bao gồm.

a. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối công ty TNHH, công ty cổ phần .

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu quy định)- (Xem hồ sơ mẫu ở phần cuối của bài viết)

 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty  (công ty TNHH 1 thành viên); Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) của chủ tịch hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty (Xem hồ sơ mẫu ở phần cuối của bài viết)

 • Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); Bản sao biên bản họp của hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty.

 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (Nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật)

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh thành phố với công ty mẹ, doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ đăng ký tạm ngừng hoạt động cho các đơn vị phụ thuộc;

b. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu quy định)

 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (Nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật)

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh thành phố với công ty mẹ, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đơn vị phụ thuộc đăng ký hoạt động trước khi nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động cho công ty mẹ.

 

3. Các bước tiến hành chuẩn bị và  nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh:

Bước 1: Khi doanh nghiệp quyết định tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp sẽ chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp tại phòng đăng ký kinh doanh chậm nhất là 15 ngày trước thời điểm bắt đầu tạm ngừng kinh doanh, thành phần hồ sơ như nêu tại mục (2) nêu trên

Bước 2: Doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ online tới sở kế hoạch và đầu tư trước để sở kế hoạch và đầu tư phê duyệt nội dung (thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phố khác bắt buộc, còn một số tỉnh thành khác, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ giấy trực tiếp)

       Để có thể nộp hồ sơ Online, doanh nghiệp cần thực hiện.

 • Đăng ký tài khoản đăng ký kinh doanh tại cổng thông tin quốc gia về doanh nghiệp

Ai là người sẽ thực hiện đi nộp hồ sơ đến sở kế hoạch và đầu tư thì đăng ký tài khoản cho người đó, thông tin cần cung cấp cho việc đăng ký là: Bản sao CMND, số điện thoại, email, ngày tháng năm sinh, họ và tên; Sau khi đăng ký, khoảng 1 ngày, sau vài bước thao tác theo hướng dẫn, tài khoản sẽ được kích hoạt để sử dụng.

 • Doanh nghiệp scan toàn bộ hồ sơ tại bước 1; kèm theo: Giấy ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ, Bản sao CMND của người được ủy quyền đi nộp hồ sơ; tất cả các bản được lưu riêng từng file dưới dạng PDF. Đăng nhập hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia kê khai hồ sơ và đính kèm các hồ sơ liên quan và nộp.
 • Sau 3 ngày làm việc, khi sở kế hoạch ra văn bản phản hồi hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp in bản thông báo này, kèm biên nhận hồ sơ, và bộ hồ sơ gốc đã scan mang đến phòng đăng ký kinh doanh để nộp.

Bước 3: Người đi nộp hồ sơ của doanh nghiệp mang theo CMND và bộ hồ sơ như đề cập tại mục 2 của bước 2, đến sở kế hoạch và đầu tư trực tiếp nộp hồ sơ, sở kế hoạch sẽ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trong cùng ngày làm việc. 

Bước 4: Khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, kết quả được trả về là: GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC TẠM NGỪNG KINH DOANH" như dưới đây:

Giấy xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh

 

Sau khi nhận được giấy xác nhận tạm ngừng kinh doanh như trên doanh nghiệp cần tiến hành những công việc sau đây:

4. Các công việc phải làm sau khi được chấp thuận tạm ngừng kinh doanh:

1. Kê khai thuế giá trị gia tăng của Tháng trước khi tạm ngừng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo tháng)

    Kê khai thuế giá trị gia tăng của Quý trước khi tạm ngừng kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo quý)

2. Kê khai báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của quý trước khi tạm ngừng kinh doanh

3. Thông báo cho khách hàng, đối tác về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh

4. Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp vẫn có nghĩa vụ trả các khoản nợ, trừ trường hợp doanh nghiệp và chủ nợ có thỏa thuận khác

5. Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm trước tạm ngừng kinh doanh.

6. Đóng thuế môn bài của năm hiện hành (năm nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh) trong trường hợp doanh nghiệp chưa nộp tiền thuế môn bài của năm hiện hành.

Ví dụ: Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh và được chấp thuận tạm ngừng  từ ngày 01/04/2018, doanh nghiệp sẽ nộp các hồ sơ như sau:

 1. Kê khai thuế GTGT quý 2/2018; thời hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30/07/2018
 2. Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2018; thời hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30/07/2018
 3. Quý 3, quý 4 năm 2018, Quý 1/2019; Doanh nghiệp không phải nôp 2 báo cáo trên
 4. Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN; quyết toán thuế TNCN, Báo cáo tài chính năm 2018; thời hạn chót nộp hồ sơ là ngày 30/03/2019.

Doanh nghiệp cần phải làm các việc vừa đề cập sau khi nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh; nếu sai phạm có thể bị phạt do vi phạm chậm nộp tờ khai thuế theo quy định.

Trên đây là thủ tục tạm ngừng kinh doanh và các bước tiến hành thủ tục tạm ngừng kinh doanh từ lúc bắt đầu cho đến khi hòa tất. Quý khách có nhu cầu đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho công ty, chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An vui lòng liên hệ với chúng tôi 0918.0918.73 hoặc email: hotro@tuvanduyanh.vn; chúng tôi sẵn sàng phục vụ với mức phí chỉ 700.000.

 

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

 

Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

 

Tham khảo toàn bộ quy định về tạm ngừng kinh doanh:

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh nộp ở đâu Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh có phải nộp cho cơ quan thuế ? Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế? Xử lý hóa đơn khi  tạm ngừng kinh doanh ? Làm gì khi hết thời gian tạm ngừng kinh doanh ? Có Giải thể được trong thời gian tạm ngừng kinh doanh ?

Trong bài viết sau đây: (nhấn vào hình để xem)

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh, Quy định, hồ sơ

Thu-tuc-tam-ngung-kinh-doanh-nam-2018-tat-ca-trong-1

 

MẪU QUYẾT ĐỊNH VÀ MẪU  THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH

 

 

Đối tác & khách hàng