Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài hay không

Bạn đang dự định tạm ngừng kinh doanh ? bạn đã nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh và còn băn khoăn không chắc là Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp thuế môn bài hay không ? Căn cứ các quy định hiện hành năm 2018, chúng tôi nói với bạn là tùy từng trường hợp bạn nhé, tham khảo bài viết sau đây để thực hiện theo quy định có thể đỡ được khoản thuế môn bài.

Cơ sở pháp lý

"Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình đang sản xuất, kinh doanh và có thông báo gửi cơ quan thuế về việc tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp lệ phí môn bài của năm tạm ngừng kinh doanh. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch thì vẫn phải nộp mức lệ phí môn bài cả năm"

(Trích Điều 4 thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 (đang hiệu lực)

Tổ chức ở đây là doanh nghiệp; khi doanh nghiệp đã nộp thông báo tạm ngừng kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh- sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp hoặc các đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (kho hàng, cửa hàng, xưởng sản xuất.) và được sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận, sau 3 ngày sở kế hoạch sẽ trả kết quả là “Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh”; Cơ quan kinh doanh sẽ có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh, lúc này người nộp thuế xem xét mình thuộc trường hợp có phải nộp thuế môn bài hay không.

Không phải nộp thuế môn bài nếu:

  1. Thời gian tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch (tạm ngừng từ ngày 01/01 đến ngày 31/12 của năm

  2. Tạm ngừng trọn năm dương lịch

Chúng tôi sẽ đưa ra các ví dụ cụ thể, nhưng trước khi đọc ví dụ, bạn đọc kỹ quy định về đăng ký tạm ngừng kinh doanh dưới đây để hiểu ví dụ của chúng tôi rõ ràng hơn.

Quy định thời gian nộp và thơi gian tạm ngừng kinh doanh:

  1. Doanh nghiệp có quyền tạm ngừng kinh doanh nhưng phải thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho cơ quan quản lý kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng

  2. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh không được quá một năm, Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm)

Bạn đã rõ quy định?  giờ đi vào ví dụ minh họa cụ thể:

Ví dụ 1: Doanh nghiệp B, ngày 01/12 năm 2018 nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận, đăng ký tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 (cả năm dương lịch)-Doanh nghiệp B không phải nộp thuế môn bài 2019

Ví dụ 2: Doanh nghiệp A, nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận cho tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/05/2018 đến ngày 30/04/2019 (lần tạm ngừng đầu tiên)

-Năm 2018 đương nhiên là Doanh Nghiệp A phải nộp thuế môn bài cả năm 2018, còn năm 2019 thì phải xác định tiếp như sau.

Ví dụ 3: Trước thời điểm 15/04/2019 (15 ngày trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất kết thúc)  doanh nghiệp A nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh (lần 2), và được cơ quan đăng ký kinh doanh chấp thuận cho tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/05/2019 đến ngày 30/04/2020; như vậy doanh nghiệp A được coi là tạm ngừng kinh doanh trọn năm dương lịch (2019), sẽ không phải nộp thuế môn bài;

-Nếu doanh nghiệp A không thực hiện việc nộp hồ sơ trước ngày 15/04/2019 (15 ngày trước thời hạn tạm ngừng kinh doanh lần thứ nhất kết thúc), mà nộp vào ngày 17/04/2019, thời gian tạm ngừng lần 2 từ ngày 02/05/2019 đến 28/04/2020; trong trường hợp này doanh nghiệp A có 1 ngày hoạt động tại năm 2019 đó là ngày 01/05/2019; doanh nghiệp A thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài cả năm 2019, và phải kê khai thuế Q2/2019, và kê khai quyết toán thuế năm 2019 (Thật phiền phức phải không nào)

Chúc bạn làm đúng, tránh phát sinh tiền thuế môn bài, và nghĩa vụ nộp tờ khai.

Xem thêm: 

Tạm ngừng kinh doanh có phải nộp báo cáo thuế không ?

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2018

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất

 

Đối tác & khách hàng