Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Quy định-Thủ tục-hồ sơ-Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

      Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân hoặc một tổ chức sở hữu vốn; Trong quá trình hoạt động sau khi thành lập, tăng vốn điều lệ để đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh là công việc thường diễn ra với mỗi doanh nghiệp

Quy định về tăng vốn điều lệ công ty TNHH như thế nào;  tăng vốn điều lệ bằng cách nào;  Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên ra sao ? Mời quý khách tham khảo nội qua những nội dung dưới đây.

Nội dung trong bài viết:

1. Quy định về tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV

2. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

3. Những lưu ý sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ.

 

 

 

 

 

hình thức tăng vốn điều lệ công ty tnhh mtv

Hình thức tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV; Quyết định tăng vốn điều lệ công ty TNHH MTV

I. Quy định về tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

Tài sản dùng để tăng vốn điều lệ có thể là tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ

2. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo một trong hai loại hình sau đây:

a) Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên

 b) Công ty cổ phần 

(Trong trường hợp này, công ty sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH 1 thành viên -> Công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc Công ty cổ phần)

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi về vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính thông báo về việc thay đổi vốn điều lệ.

Cách thức thực hiện:
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính hoặc Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử (có thể sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh) theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

II. Hồ sơ tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên bao gồm:

1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định) ;

CÔNG TY TNHH MTV ABC

Số: 01/TB

 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, Ngày.... tháng..... năm ....

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi:- Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ABC

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 03127222222

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

 

- Địa chỉ trụ sở chính

 

- Thành viên hợp danh công ty hợp danh, thành viên công ty TNHH

 

- Vốn điều lệ của công ty

x

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

1.     Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 579,000,000

Vốn điều lệ dự kiến thay đổi: 5,879,000,000

Thời điểm thay đổi vốn: 12/05/2016

Hình thức tăng, giảm vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn bằng tiền Việt Nam

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:

-…………………..

-…………………..

-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

 

ĐINH HỮU T

 

2.  Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH MTV;

(Quyết định tăng vốn điều lệ công ty tnhh mtv)

CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ABC

 

Số: 01/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, Ngày.... tháng..... năm ....


 

CHỦ SỞ HỮU

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ABC đã được thông qua ngày 19/05/2014;

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều  1:

Tăng vốn điều lệ công ty từ 579.000.000 đồng lên 5.879.000.000 đồng

Hình thức tăng vốn: Chủ sở hữu góp thêm vốn bằng tiền Việt Nam

Thời điểm tăng vốn:12/05/2016

Sửa điều 7 điều lệ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN ABC về vốn điều lệ công ty như sau:

Vốn điều lệ: 5.879.000.000 đồng

Điều 2: Giao cho Ông/Bà ĐINH HỮU T(người đại diện theo pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu.

CHỦ SỞ HỮU

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

ĐINH HỮU T

 

 

3. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả không phải là đại diện trước pháp luật)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời gian giải quyết: Hồ sơ hợp lệ được phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận và sẽ trả kết quả trong 3 ngày làm việc (không kể ngày nộp hồ sơ

Kết quả: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi lần thứ ….)

III. Những lưu ý sau khi thực hiện tăng vốn điều lệ

Sau khi hoàn tất việc đăng ký tăng vốn điều lệ được phòng đăng ký kinh doanh chấp thuận

-Nếu việc tăng vốn điều lệ dẫn đến việc thay đổi bậc thuế môn bài, doanh nghiệp tiến hành nộp tờ khai điều chỉnh thuế môn bài; thời hạn cuối cùng nộp tờ khai: 31/12 của năm thay đổi dẫn đến việc thay đổi bậc thuế môn bài.

-Phòng kế toán điều chỉnh chỉ tiêu vốn trên hồ sơ kế toán của doanh nghiệp.

Trên đây là những quy định tăng vốn điều lệ công ty tnhh 1 thành viên; hình thức tăng vốn điều lệ công ty tnhh mtv; quyết định tăng vốn điều lệ công ty tnhh mtv; thông báo tăng vốn điều lệ công ty tnhh một thành viên. Trong quá trình tìm hiểu, nếu quý khách có gì chưa rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi .Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị miễn phí.

TƯ VẤN DUY ANH

Chuyên: Dịch vụ thành lập công ty tại Tphcm, Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Long An

Văn phòng Bình Dương: D518/36, Khu phố 5, Phường Chánh Nghĩa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Văn phòng TPHCM 1: 13D đường HT23, Phường Hiệp Thành, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

Văn phòng TPHCM 2: 54 Vũ Huy Tấn, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Chuyên viên tư vấn: 0918.0918.73 (Mr Hoàng); 0942.851.354 (Mrs Lý)

Email: tuvanduyanh@gmail.comhotro@tuvanduyanh.vn

 

Đối tác & khách hàng