Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thay đổi giấy phép kinh doanh

Khi thành lập mới, hoặc khi thay đổi tên công ty, Doanh nhân tìm hiểu quy định về đăng ký...

Xem tiếp

     Thủ tục thành lập chi nhánh công ty cổ phần, hồ sơ thành lập chi nhánh...

Xem tiếp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục...

Xem tiếp

  Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Đây là những đạo...

Xem tiếp

Nếu quý khách dự định Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022 thì...

Xem tiếp

     Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là một trong những hồ sơ trong bộ hồ sơ thay...

Xem tiếp

Trong quá trình chuẩn bị tên để thành lập công ty hay thay đổi tên công ty. Khi tra cứu...

Xem tiếp

Đăng ký Chi nhánh hạch toán độc lập hay chi nhánh hạch toán phụ thuộc tùy thuộc...

Xem tiếp

1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục...

Xem tiếp

      Trong quá trình tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi nhận...

Xem tiếp

Trên giấy chứng nhận đăng ký  doanh nghiệp (GPKD), thông tin chi tiết của người đại diện trước...

Xem tiếp

Doanh nghiệp của bạn đã tạm ngừng kinh doanh liên tiếp quá 2 năm (  từ phổ thông hay...

Xem tiếp

Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh quá 2 năm có bị phạt hay không, và hướng xử lý...

Xem tiếp

Nếu quý khách dự định Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022 thì...

Xem tiếp

Bạn đang tìm mẫu hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh 2021 của doanh nghiệp?  Chúng tôi cung...

Xem tiếp

    Khi thành lập mới doanh nghiệp, hoặc khi thay đổi tên công ty; Nghĩ mãi mới có...

Xem tiếp

         Hồ sơ thành lập chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên, thành lập...

Xem tiếp

1. Thủ tuc tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2018 như sau: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến...

Xem tiếp

Khi thay đổi người đại diện trước pháp luật công ty TNHH, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nộp đến...

Xem tiếp

Doanh nghiệp sau khi thành lập và hoạt động một thời gian, do gặp trục trặc hoặc bất lợi trong hoạt...

Xem tiếp

Đối tác & khách hàng