Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh, Công ty Cp, công ty TNHH

17h00 ngày 27/12/2022 là thời hạn cuối cùng nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh để có thể có thể được duyệt tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2023 –đến hết ngày 31/12/2023 để không phải nộp tờ khai, không phải nộp thuế môn bài cho năm 2023. Quý khách nên chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nộp vào các ngày 19-20 và trước 17h00 ngày 21/12/2022 phòng trường hợp hồ sơ nộp lần 1 có sai sót còn có đủ thời gian để điều chỉnh hồ sơ nộp lại để được duyệt tạm ngừng bắt đầu từ ngày 01/01/2023.

Bạn đang cần biểu mẫu Biên bản họp về việc tạm ngừng kinh doanh ? chúng tôi cung cấp cho bạn các mẫu hồ sơ Bạn cần đó. Bạn lưu ý, trường hợp doanh nghiệp bạn có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh), để tạm ngừng kinh doanh cho đơn vị chủ quản, bạn phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh cho đơn vị phụ thuộc trước bạn nhé, hoặc bạn có thể nộp hồ sơ tạm ngừng cho đơn vị phụ thuộc cùng với hồ sơ tạm ngừng kinh doanh của đơn vị chủ quản trong trường hợp đơn vị chủ quản và đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh thành phố.

 

Tải mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh chi nhánh tại đây: Tải ngay

Tải mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh văn phòng đại diện tại đây: Tải ngay

Tải mẫu thông báo tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh (kho hàng, xưởng sản xuất, cửa hàng tại đây: Tải ngay

 

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần 2021

Công ty Cổ phần ….
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
Số ../…/QĐ Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm 2021

 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty Cổ phần …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
  2. Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

3.    Ông /Bà……….. – thành viên hội đồng quản trị;

5.   Ông/Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngừng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngừng hoạt động: ..................................................................................

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:thông qua việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

 

(Các thành viên,  thư ký ký tên và ghi rõ họ tên)

 

Tải Mẫu Biên bản họp (Trọn bộ hồ sơ) về việc tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần 2021 tại đây: Tải ngay

 

Mẫu biên bản họp tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên  2021

 

Công ty TNHH ….
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
Số ../…/QĐ Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm 2021
 

 

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Hôm nay, vào lúc 9 giờ  00 ngày …/…/….., tại trụ sở Công ty TNHH …., địa chỉ số ………., chúng tôi gồm:

  1. Ông/Bà……….. – Chủ tịch hội đồng thành viên – Chủ tọa cuộc họp

Sở hữu………..chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ

  1. Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

3.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

4.    Ông /Bà……….. – thành viên sở hữu….. chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.

5.   Bà …… – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/bà ……..(chủ tọa) tuyên bố số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp hội đồng thành viên.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

Tạm ngừng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến ngày  …/…/….

Lý do tạm ngừng hoạt động: ..................................................................................

B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:

Hoàn toàn đồng ý với việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: ….. phiếu/……. phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành:0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:thông qua việc tạm ngừng hoạt động công ty nêu trên. Giao Ông /Bà……….., đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

 Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký

 

 

Tải Mẫu Biên bản họp (Trọn bộ hồ sơ) về việc tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên 2021 tại đây: Tải ngay

 

Lưu ý dành cho bạn:

  • Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chỉ phải nộp tại phòng đăng ký kinh doanh, không phải nộp cho cơ quan thuế, và thời gian nộp: chậm nhất 3 ngày trước thời điểm bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.

  • Thời hạn tạm ngừng cho mỗi lần tạm ngừng kinh doanh tối đa là 1 năm.

  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp thuế môn bài nếu tạm ngừng trọn năm dương lịch.

Xem thêm toàn bộ những vấn đề liên quan như  (Về mức phạt khi vi phạm,  hồ sơ, quy định về nộp tờ khai thuế, về nộp thuế, về giải thể trong thời gian tạm ngừng kinh doanh) tại đây: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2021 chi tiết nhất

 

Duy Anh Laws đang thực hiện ưu đãi Dịch vụ đăng ký Tạm ngừng kinh doanh tại tất cả các quận/huyện trong khu vực TPHCM năm 2021 với mức chi phí trọn gói 500.000 VND (không phát sinh bất cứ chi phí nào khác). Liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây: 

 

Đối tác & khách hàng