Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mức xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp tờ khai thuế và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn năm 2018

Quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế và Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn 2018

I. Quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

(Điều 7 Thông tư Số: 176/2016/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2016- Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn: Đang hiệu lực)

 

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền.

2. Đối với hành vi vi phạm về nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn:

a) Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hoá đơn từ ngày thứ 1 đến hết ngày thứ 10 kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

b) Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng, trừ thông báo phát hành hóa đơn, chậm sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng với hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế. Hành vi không nộp thông báo, báo cáo gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn, được tính sau 20 ngày kể từ ngày hết thời hạn theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm khoản 1 Điều này phải lập và gửi lại cơ quan thuế thông báo, báo cáo đúng quy định.”

 

Mức phạt cơ quan thuế thường lấy trung bình cộng của mức phạt thấp nhất và mức phạt cao nhất của hành vi vi phạm

VD Khi bạn vi phạm: Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quá thời hạn quy định từ trên 20 -Quy định:"Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng". Cơ quan thuế thường ra quyết định xử phạt: (4.000.000+ 8.000.000)/2 =6.000.000 đồng.

 

 

 

 

II. Quy định về mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

(Cơ sở pháp lý: Điều 7 nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế ngày 21/10/2016: Đang hiệu lực)

Điều 7. Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp chậm hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày mà có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 10 ngày (trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Điều này).

3. Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 10 ngày đến 20 ngày.

4. Phạt tiền từ 1.200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 20 ngày đến 30 ngày.

5. Phạt tiền từ 1.600.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 30 ngày đến 40 ngày.

6. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.

b) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

c) Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

d) Nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý quá thời hạn quy định trên 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế."

 

Mức phạt cơ quan thuế thường lấy trung bình cộng của mức phạt thấp nhất và mức phạt cao nhất của hành vi vi phạm

VD Khi bạn vi phạm: Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày-Quy định:"Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng". Cơ quan thuế thường ra quyết định xử phạt: (2.000.000+ 5.000.000)/2 =3.500.000 đồng.

 

 

Đối tác & khách hàng