Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Quyết định tạm ngừng kinh doanh 2021, Download

Nếu quý khách dự định Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/01/2022 cho đến hết ngày 31/12/2022 thì Quý khách phải chuẩn bị bộ hồ sơ HỢP LỆ nộp đến sở kế hoạch và đâu tư chậm nhất là ngày 28/12/2021 (Nộp trước 3 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu tạm ngừng kinh doanh, không kể thứ 7 và chủ nhật và không kể ngày nộp hồ sơ).     

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021) đã có một số thay đổi so với luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Trong đó có quy định rút ngắn thời gian thông báo bằng văn bản về thời điểm và thời hạn tạm ngừng kinh doanh cho Cơ quan đăng ký kinh doanh chậm nhất 15 ngày trước ngày tạm ngừng kinh doanh xuống còn 3 ngày, đồng thời Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 không còn quy định "Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm" như nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký Tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trở đi, quý khách lưu ý điều này.

Quý khách tham khảo quy định và tải bộ hồ sơ hoàn chỉnh về  đăng ký Tạm ngừng kinh doanh năm 2021 tại đây: Thủ tục tạm ngừng kinh doanh 2021 mới nhất

Hoặc xem mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh được cập nhật ở phần dưới đây của bài viết

I. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

 

Công ty Cổ phần ….
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
Số ../…/BBH Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm 2021
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ……………………… đã được thành viên sửa đổi thông qua ngày 14/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị thông qua ngày …… tháng ……. năm 2021 về việc Tạm ngừng kinh doanh của công ty. 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến hết ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ..................................................................................

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Như điều 3;

- Lưu.

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần 2021 tại đây: Tải ngay

 

II. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH Một thành viên

 

Công ty TNHH Một thành viên ….
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
Số ../…/BBH Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm 2021
 

 

CHỦ SỞ HỮU

 

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ …………………….. đã được sửa đổi thông qua ngày 11/01/2021;

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến hết ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ..................................................................................

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

CHỦ SỞ HỮU

- Như điều 3;

- Lưu.

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh ông ty TNHH 1 thành viên 2021Tải ngay

 

III. Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên trở lên

 

Công ty TNHH ABC.
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 -------------------------------------
Số ../…/BBH Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng ..  năm 2021
 

 

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

 

 - Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY ……………………… đã được thành viên sửa đổi thông qua ngày 14/01/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thành viên thông qua ngày …… tháng ……. năm 2021 về việc Tạm ngừng hoạt động của công ty. 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1: Tạm ngưng hoạt động từ ngày   …/…/…. đến hết ngày  …/…/….

Lý do tạm ngưng hoạt động: ..................................................................................

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

- Như điều 3;

- Lưu.

 

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên trở lên 2021: Tải ngay

Mẫu  tạm ngừng kinh doanh cho đơn vị phụ thuộc 2021: Tải ngay

 

IV. Một số lưu ý:

  • Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh chỉ phải nộp tại phòng đăng ký kinh doanh, không phải nộp cho cơ quan thuế, và thời gian nộp: chậm nhất 03 ngày trước thời điểm bắt đầu tạm ngừng kinh doanh.

  • Thời hạn tạm ngừng cho mỗi lần tạm ngừng kinh doanh tối đa là 1 năm

  • Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh, doanh nghiệp không phải nộp thuế môn bài nếu tạm ngừng trọn năm dương lịch.

V. Dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh của chúng tôi:

- Chúng tôi thực hiện dịch vụ đăng ký tạm ngừng kinh doanh tại TPHCM với mức phí trọn gói: 500.000 VND. Tại Bình Dương, Long An: 600.000 VND (quý khách chỉ thanh toán sau khi đã nhận kết quả).

Liên hệ tới Duy Anh theo thông tin sau đây 0918.0918.73; 0942.851.454 (Mr Hoàng), Email: tuvanduyanh@gmail.com Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ.

Dich vu tam ngung kinh doanh gia re 2021

 

Đối tác & khách hàng