Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thay đổi giám đốc công ty TNHH-Kèm hồ sơ Mẫu

Khi thay đổi người đại diện trước pháp luật công ty TNHH, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ nộp đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Dưới đây là thủ tục, hồ sơ thay đổi giám đốc công ty TNHH 2 thành viên, công ty TNHH 1 thành viên. Quý khách tham khảo hồ sơ.

I. Thay đổi giám đốc (người đại diện trước Pháp luật) công ty TNHH 1 thành viên

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi giám đốc công ty TNHH (Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật) (mẫu quy định Phụ lục II-2));

2.  Quyết định của Chủ sở hữu về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp;

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

4. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận giấy phép không phải là người đại diện trước pháp luật)

5. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tùy từng sở kế hoạch và đầu tư yêu cầu- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh không yêu cầu nộp lại bản giấy phép kinh doanh cũ.

Lưu ý: Phụ lục II-2 " THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ở trên, chỉ dùng để thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để thay đổi thông tin người đại diện trước pháp luật đối với cơ quan thuế; doanh nghiệp khi lập hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật cần lập thêm Phụ lục II-1 (xem hướng dẫn cách lập ở phần sau bài viết)

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

D. Thời hạn giải quyết: 3 ngày kể từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ

E. Kết quả trả về: Bản thay đổi lần thứ … Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép đăng ký kinh doanh)

Tải hồ sơ: Thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên tại đây: 

II. Thay đổi giám đốc (người đại diện trước Pháp luật) công ty TNHH 2 thành viên

A. Thành phần hồ sơ

1. Thông báo thay đổi giám đốc công ty TNHH (Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (mẫu quy định Phụ lục II-2));

2.  Quyết định của Hội đồng thành viên  về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp  ;

3. Biên bản họp hội đồng thành viên về việc thay đổi đại diện pháp luật doanh nghiệp  (mẫu tham khảo);

4. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân còn hiệu lực: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

5. Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Trường hợp người đi nộp hồ sơ và nhận giấy phép không phải là người đại diện trước pháp luật)

6. Bản chính giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Tùy từng sở kế hoạch và đầu tư yêu cầu- Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh không yêu cầu nộp lại bản giấy phép kinh doanh cũ.

B. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

C. Nơi nộp: Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

D. Thời hạn giải quyết: 3 ngày kể từ ngày hồ sơ nộp hợp lệ

E. Kết quả trả về: Bản thay đổi lần thứ … Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy phép đăng ký kinh doanh)

Lưu ý: Phụ lục II-2 " THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ở trên, chỉ dùng để thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để thay đổi thông tin người đại diện trước pháp luật đối với cơ quan thuế; doanh nghiệp khi lập hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật cần lập thêm Phụ lục II-1 (xem hướng dẫn cách lập ở phần sau bài viết)

Tải hồ sơ: Thay đổi giám đốc công ty TNHH 2 thành viên tại đây: 

 

Công ty chúng tôi nhận hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật với chi phí trọn gói 1.000.000 VND (Đã bao gốm lệ phí nhà nước và phí công bố thông tin (đăng bố cáo), thực hiện  trong thời gian 3 ngày làm việc, chúng tôi mới thu phí khi hoàn thành công việc ; Quý khách có nhu cầu thay đổi, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0918.0918.73 Mr Hoàng; Email: tuvanduyanh@gmail.com Chúng tôi rất hận hạnh được phục vụ.

 

HỒ SƠ MẪU: MẪU THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH

1. Mẫu Thông báo thay đổi giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên: " Lưu ý: người ký mẫu này là "Chủ tịch hội đồng thành viên")

Phụ lục II-2

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TB

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 01  năm 2018

 

THÔNG BÁO

Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0310904000

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

1. Người đại diện theo pháp luật cũ:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN NGỌC THANH  Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc 

Sinh ngày: 13/07/1981 Dân tộc:Kinh  Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 21175000

Ngày cấp:15/02/2011 Nơi cấp: Công an tỉnh Bình Định

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /........... Ngày hết hạn: .......... /....... /....... Nơi cấp: ......................

2. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)HUỲNH THANH QUANG  Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc 

Sinh ngày: 11/07/1988 Dân tộc:Kinh  Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 271483000

Ngày cấp:15/02/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /........... Ngày hết hạn: .......... /....... /....... Nơi cấp: ......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Ấp Phú Thắng

Xã/Phường/Thị trấn: Xã Phú Trung

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Huyện Tân Phú

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Đồng Nai

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 115 Trần Quang Khải

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Tân Định

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 1

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………..
- ………………..
- ………………..

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/
 

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

Trần Văn Giàu

  

2. Mẫu Thông báo thay đổi giám đốc công ty TNHH 1 thành viên: Giống như mẫu thay đổi đại diện trước pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên ở trên (cùng mẫu), Tuy nhiên cần Lưu ý: người ký mẫu này là "Chủ sở hữu công ty")

3. Phụ lục II-2 " THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT ở trên, chỉ dùng để thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, để thay đổi thông tin người đại diện trước pháp luật đối với cơ quan thuế; doanh nghiệp khi lập hồ sơ thay đổi người đại diện trước pháp luật cần lập thêm Phụ lục II-1 như sau để nộp kèm hồ sơ. : Lưu ý: Người ký mẫu này là " Người đại diện trước pháp luật cũ"

CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/TB

Tp Hồ Chí Minh, ngày 01  tháng 01  năm 2018


THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnhthành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH LỘC PHÁT

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0310904000

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[1]:

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

 

- Địa chỉ trụ sở chính

 

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

 

- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[2]:

Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

- Ngành, nghề kinh doanh

 

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

 

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

 

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 

- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

x

- Thông tin đăng ký thuế

 

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3.Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa)HUỲNH THANH QUANG  Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc, tổng giám đốc

Sinh ngày: 11/07/1988 Dân tộc:Kinh  Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số: 271483000

Ngày cấp:15/02/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ........................................................

Số giấy chứng thực cá nhân: ..........................................................................................................

Ngày cấp: ......................... /....... /........... Ngày hết hạn: .......... /....... /....... Nơi cấp: ......................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Ấp Phú Thắng

Xã/Phường/Thị trấn: Xã Phú Trung

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Huyện Tân Phú

Tỉnh/Thành phố: Tỉnh Đồng Nai

Quốc gia: Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: 115 Trần Quang Khải

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Tân Định

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận 1

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)5

 

 

 

NGUYỄN NGỌC THANH 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

  

Đối tác & khách hàng