Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật

      Trong quá trình tư vấn thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi nhận được các câu hỏi tư vấn về Mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật ; Mẫu 08 thay đổi giám đốcThay đổi giám đốc có phải làm mẫu 08; Câu hỏi này thường xảy ra đối với các doanh nghiệp mới hoàn thành thủ tục thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận doanh nghiệp.

     Theo quy định của Thông tư 80/2012/TT-BTC, và nghị định số 43/2010/NĐ-CP, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải nộp mẫu 08-MST để thông báo cho cơ quan thuế chủ quản biết thông tin thay đổi.

Tuy nhiên, từ ngày 15/4/2016, thời diểm Thông tư Liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC có hiệu lực, doanh nghiệp khi thay đổi các thông tin:

  • Thông tin đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc;
  • Thông tin đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc;

Thì doanh nghiệp sau khi thay đổi thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp sẽ không phải nộp mẫu 08-MST cho cơ quan thuế như trước đây nữa.

Như vậy “Mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật “ mà nhiều người thắc mắc sẽ không còn phải nộp cho cơ quan thuế kể từ ngày 15/04/2016.

Có nghĩa: Doanh nghiệp chỉ làm thủ tục thay đổi người đại diện trước pháp luật tại phòng đăng ký kinh doanh, mà không phải thông báo cho cơ quan thuế. Việc trao đổi thông tin doanh nghiệp được thực hiện thông qua mạng điện tử kết nối giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế.

Thực tế: Có nhiều trường hợp doanh nghiệp đã thay đổi người đại diện trước pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GPKD đã thay đổi người đại diện trước pháp luật mới, nhưng trên cổng thông tin “Tra cứu thông tin người nộp Thuế” http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp Vẫn còn hiện thông tin của người đại diện trước pháp luật trước đây.

Ví dụ dưới đây.

+ Trên giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN  đã thay đổi và ghi nhận người đại diện trước pháp luật là ông: NGUYỄN VĂN THỊNH( Hình minh họa dưới đây)

 

+ Nhưng trên cổng thông tin "Tra cứu thông tin người nộp Thuế”

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN vẫn ghi nhận người đại diện trước pháp luật cũ là ông: TRẦN THANH HÙNG (Hình minh họa dưới đây)

Gặp trường hợp như trên, doanh nghiệp sẽ xử lý như thế nào ?

Doanh nghiệp sẽ dùng phụ lục Phụ lục II-1 kèm theo thôn tư số 20/2015/TT-BKHĐT, kê khai thông tin và nộp đến phòng đăng ký kinh doanh để điều chỉnh. (Nội dung tham khảo dưới đây):

Tải Phụ lục II-1 tại đây: 

 

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LỘC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/TB

Tp Hồ Chí Minhngày…… tháng…… năm 2018

 

THÔNG BÁO

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnhthành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp(ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY TNHH NGUYÊN LỘC 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0310903333

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): .

1. Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[1]:

Nội dung đăng ký thay đổi

Đánh dấu

- Tên doanh nghiệp

 

- Địa chỉ trụ sở chính

 

- Thành viên công ty TNHH, thành viên hợp danh công ty hợp danh

 

- Vốn điều lệ của công ty, tỷ lệ vốn góp

 

2. Doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau (Đánh dấu X vào nội dung thay đổi)[2]:

Nội dung thông báo thay đổi

Đánh dấu

- Ngành, nghề kinh doanh

 

- Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

 

- Người đại diện theo ủy quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có chủ sở hữu là tổ chức

 

- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài của công ty cổ phần

 

- Thông tin cổ đông sáng lập công ty cổ phần

 

- Thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

 

- Thông tin về người quản lý doanh nghiệp

x

- Thông tin đăng ký thuế

 

 Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

3.Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN
VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

Người quản lý doanh nghiệp sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): HUỲNH ĐỨC TOÀN  Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc, tổng giám đốc

Sinh ngày: 09/09/1900 Dân tộc: Kinh    Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 271433333

Ngày cấp: 28/07/2006   Nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp Phú Trung, Xã Phú Mỹ, Huyện Tân Phú, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Ấp 5, Xã Bình Mỹ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: .............................................................................. Fax: ...............................................

Email: ..................................................................................... Website: ........................................

 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
-…………………
-…………………
-…………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

NGUYỄN NGỌC QUANG

 

 Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về:  Mẫu 08 thay đổi người đại diện theo pháp luật ; Mẫu 08 thay đổi giám đốcThay đổi giám đốc có phải làm mẫu 08; Trong quá trình tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ, nếu quý khách thắc mắc, vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0918.0918.73 chúng tôi luôn hỗ trợ miễn phí. 

  Trường hợp quý khách không có thời gian đi lại, vui lòng liên hệ với chúng tôi, để chúng tôi tiến hành thủ tục thay đổi trên với mức chi phí hợp lý                                                                           


 

 

 

Đối tác & khách hàng