Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh 2020

 

Bạn đang dự định tạm ngừng kinh doanh  ? Dưới đây là thủ tục tạm ngừng kinh doanh và biểu mẫu chuẩn bị hồ sơ tạm ngừng kinh doanh; nếu có điều gì chưa rõ, bạn hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí

1. Thủ tuc tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2020 như sau:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính chậm nhất 15 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh

 • Mỗi lần doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn tối đa 12 tháng và Tổng thời gian tạm ngừng kinh doanh liên tiếp không được quá hai năm.

 • Doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện địa điểm kinh doanh) khác tỉnh thì phải nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng hoạt động của đơn vị phụ thuộc trước khi nộp hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh cho công ty mẹ.

(Căn cứ pháp lý: điều 57 nghị định Số: 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 09 năm 2015   về đăng ký doanh nghiệp (đang có hiệu lực)

  2. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh mới nhất 2020 bao gồm.

a. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối công ty TNHH, công ty cổ phần .

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu quy định)

 • Quyết định của chủ sở hữu hoặc chủ tịch công ty  (công ty TNHH 1 thành viên); Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) của chủ tịch hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty

 • Bản sao biên bản họp của hội đồng thành viên (với công ty TNHH 2 thành viên trở lên); Bản sao biên bản họp của hội đồng quản trị (với công ty cổ phần) về việc tạm ngừng kinh doanh của công ty.

 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (Nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật)

Bạn có thể xem và tải các mẫu trên tại đây:<< Tải ngay

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc cùng tỉnh thành phố với công ty mẹ, doanh nghiệp nộp kèm hồ sơ đăng ký tạm ngừng hoạt động cho các đơn vị phụ thuộc;

b. Hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh đối đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

 • Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh  (mẫu quy định)

 • Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ (Nếu người đi nộp hồ sơ không phải là người đại diện trước pháp luật)

Bạn có thể xem và tải các mẫu này tại đây:<< Tải ngay

Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị phụ thuộc khác tỉnh thành phố với công ty mẹ, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại phòng đăng ký kinh doanh nơi đơn vị phụ thuộc đăng ký hoạt động trước khi nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động cho công ty mẹ.

3. Những lưu ý khác về tạm ngừng kinh doanh của doanh nghiệp:

 • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh đã thông báo, nếu doanh nghiệp không nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tiếp, thì phòng đăng ký kinh doanh sẽ chuyển trạng thái của doanh nghiệp về tình trạng “đang hoạt động” và doanh nghiệp phải nộp thuế môn bài cả năm, và kê khai thuế kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu hoạt động trở lại

 • Doanh nghiệp chỉ phải nộp hồ sơ tạm ngừng hoạt động tại phòng đăng ký kinh doanh, Không phải nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh tại cơ quan thuế. 

Bài viết nên tham khảo: 

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh năm 2020 tất cả trong 1

(Tập hợp toàn bộ các quy định, thủ tục, hướng dẫn liên quan đến tạm ngừng kinh doanh)

 

      Quý khách đang tìm hiểu Thủ tục xin tạm ngừng kinh doanh Trong quá trình tìm hiểu, nếu chưa rõ quý khác vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0918.0918.73 (Mr Hoàng) hoặc email tại: hotro@tuvanduyanh.vn Chúng tôi tư vấn hoàn toàn miễn phí. 

 

Đối tác & khách hàng