Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Mất giấy phép đăng ký kinh doanh-Xử lý rất đơn giản 2021

    Việc giấy phép kinh doanh không may bị thất lạc, bị hư, hỏng gây một số khó khăn cho doanh nghiệp khi cần sử dụng. Vậy khi mất giấy phép kinh doanh thì doanh nghiệp cần làm gì để được cấp lại, thủ tục như thế nào ? Thời gian xin cấp lại giấy phép kinh doanh trong trường hợp bị mất, bị hư hại trong bao lâu ? Khi xin cấp lại cần lưu ý những vấn đề gì ? Mời Quý khách tham khảo quy định, hồ sơ xin cấp lại giấy phép qua nội dung của bài viết này:

Trả lời nhanh một số câu hỏi khi bị mất giấy phép kinh doanh:

  •  Mất giấy phép kinh doanh có bị phạt không ? Hoàn toàn không bị phạt
  •  Có phải làm đơn cớ mất giấy phép kinh doanh không? Không phải làm đơn cớ mất.
  • Xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh ở đâu ? Doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh.
  • Thời gian cấp lại giấy phép là bao lâu ? 3 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ nộp hợp lệ
  • Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bị mất gồm những gì ? ghi như thế nào ? (Quý khách xem hướng dẫn ở phần cuối bài)
     

Cơ sở pháp lý: Điều 68 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021:

"Điều 68. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh bị mất gồm:

(Dùng chung cho công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)
-GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
-Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (dùng trong trường hợp người đại diện trước pháp luật ủy quyền cho nhân viên đi làm thủ tục)
-THÔNG BÁO-Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Dùng trong trường hợp giấy phép kinh doanh bị thất lạc chưa đăng ký số điện thoại với sở kế hoạch)

(Sau khi chuẩn bị hồ sơ theo mẫu, quý khách chuẩn bị mỗi hồ sơ 01 bản, đem nộp tại phóng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện) sở kế hoạch tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả là giấy phép đăng ký kinh doanh mới sau 03 ngày làm việc).

Quý khách tham khảo mẫu hồ sơ xin cấp lại giấy phép kinh doanh 2021 ở phần sau của bài viết này. Trường hợp quý khách không có thời gian chuẩn bị hồ sơ, thời gian đi lại chờ đợi để nộp hồ sơ và nhận kết quả, Chúng tôi cung cấp dịch vụ xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh với mức phí  600.000 đồng.  Chúng tôi soạn hồ sơ, đi nộp hồ sơ, nhận giấy phép giao  tận nơi cho quý khách sau 4 ngày làm việc.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0918091873 (Mr Hoàng) Email: tuvanduyanh@gmail.com

Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ .

Mat-giay-phep-kinh-doanh

Dịch vụ đăng ký cấp giấy phép kinh doanh bị mất (thất lạc)

Tham khảo văn bản mẫu:

MẪU: GIẤY ĐỀ NGHỊ Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 

Phụ lục II-20

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ABB
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/TB

Tp Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 2021

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

Tên doanh nghiệp:CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ABB

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 03129112345

Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Lý do đề nghị cấp lại: Bị thất lạc
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.
Người đại diện theo pháp luật ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

 


Các giấy tờ gửi kèm:
- ………………….
-…………………..
-…………………..

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
DOANH NGHIỆP

(Ký, đóng dấu)[1]

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN PHÚ YÊN

 

 [1]

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.

Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.

 

MẪU: Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN


BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):
Ông (Bà): ……………………………….
Chức danh: Giám đốc
Là người đại diện theo pháp luật của ………………………………………..
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số ……………… ngày cấp …./……./…….. nơi cấp Sở Kế hoạch Đầu tư ………………….

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):
Ông (Bà) : …………………………….
Sinh ngày : ……………………………. – Dân tộc: Kinh – Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số : ………………….., ngày cấp: ……………….., nơi cấp: ……………………………………..
Chỗ ở hiện tại : …………………………………………………………………………….
ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN
Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh …………………………
- Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.
ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN
Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi ông/bà: ………………….. hoàn thành công việc của công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu Tư ………………….
ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho Bên A về kết quả thực hiện công
việc.
2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa
và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong
Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
3. Giấy này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký./.

………, Ngày …… tháng …… năm ……….
 

                                                                                                          

Bên được ủy quyền

Bên ủy quyền

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

NGUYỄN VÂN ANH

NGUYỄN PHÚ YÊN

 

MẪU: THÔNG BÁO-Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ABB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 01/2021

Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh

 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ABB

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  0312915436

 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp:

-Đăng ký cập nhật số điện thoại liên hệ của doanh nghiệp như sau:

+ Số điện thoại: 028.62688888

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
Người đại diện theo pháp luật ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký quyền và nghĩa vụ đăng ký doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

                                             

 

 

NGUYỄN PHÚ YÊN

 

      Trên đây là hướng dẫn của chúng tôi về  Mất giấy phép kinh doanh (mất giấy phép đăng ký kinh doanh), mất giấy phép kinh doanh phải làm sao?  mất giấy phép kinh doanh có bị phạt không ? Có phải làm đơn cớ mất giấy phép kinh doanh không? và chúng tôi cung cấp, hướng dẫn: mẫu thông báo mất giấy phép kinh doanh.

      Trường hợp quý khách gặp khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ, vui lòng liên hệ với chúng tôi số 0918091873 (Mr Hoàng) Email: tuvanduyanh@gmail.com; chúng tôi luôn hỗ trợ quý khách hoàn toàn miễn phí.

Đối tác & khách hàng