Tư Vấn Duy Anh chuyên về các lĩnh vực:Thành lập doanh nghiệp  vốn trong nước và vốn nước ngoài –Giải thể doanh nghiệp-Đăng ký mã số mã vạch-Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu-Đăng ký BHXH-Dịch vụ kế toán-Công bố vệ sinh an toàn thực phẩm-công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước-Công bố thực phẩm-Đăng ký giấy phép lao động cho người nước ngoài-Dịch vụ Visa; Hotline: 0918.0918.73; Email:hotro@tuvanduyanh.vn

Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn 2018 mới nhất

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? Điều kiện để thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn/TNHH 2018 mới nhất như thế nào ? Quý khách tham khảo những quy định liên quan qua nội dung dưới đây

     Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân được pháp luật thừa nhận (Luật Doanh nghiệp). Chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

     Doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là loại hình doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu doanh nghiệp có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tất cả tài sản của mình, khi doanh nghiệp không đủ tài sản để thực hiện các nghĩa vụ tài chính của nó. Theo pháp luật Việt Nam, có hai loại doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm vô hạn là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

    Những doanh nghiệp có chế độ trách nhiệm hữu hạn là những doanh nghiệp mà ở đó chủ sở hữu chỉ phải chịu trách nhiệm về mọi khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp. Điều đó có nghĩa là khi số tài sản của doanh nghiệp không đủ để trả nợ thì chủ sở hữu không có nghĩa vụ phải trả nợ thay cho doanh nghiệp.

     Ví dụ : Doanh nhân A, Đã Góp đủ 300tr  vào Công ty Tnhh Hai thành viên trở lên Tự Cường (Công ty TNHH Tự Cường có vốn điều lệ là 1 tỷ đồng, và doanh nhân A chiếm 30% vốn điều lệ), Công ty  TNHH Tự Cường làm ăn thua lỗ phá sản mắc nợ 2 tỷ đồng, không còn khả năng thanh toán;  Sau khi thanh lý toàn bộ tài sản của công ty TNHH Tự Cường vẫn không đủ trả khoản nợ 2 tỷ kia, thì Doanh nhân A cũng chỉ chịu trách nhiệm trên 300tr đã góp vào công ty TNHH Tự Cường mà không phải trả nợ thay cho doanh nghiệp bằng tài sản cá nhân của mình.

     Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn trở lên thích hợp cho kinh doanh ở quy mô vừa và nhỏ. Vừa có tư cách pháp nhân và chế độ trách nhiệm hữu hạn của thành viên như công ty cổ phần. Vì thế, mô hình này được ưa chuộng ở tất cả các nước.

    Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai loại: Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và Công ty Trách nhiệm hai thành viên trở lên căn cứ theo số lượng thành viên góp vốn thành lập công ty

    Điều kiện để thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì ? đây là câu hỏi mà hầu như doanh nhân nào trước khi thành lập Công ty đều quan tâm và muốn biết. Căn cứ vào luật doanh nghiệp 2014; luật đầu tư 2014 và các văn bản pháp luật liên quan, chúng tôi liệt kê những yêu cầu và điều kiện để thành lập công ty  như sau:

Dieu-kien-thanh-lap-cong-ty-trach-nhiem-huu-han-2018

Dịch vụ thành lập công ty tại Bình Dương, Dịch vụ tạm ngừng kinh doanh

I. Quy định về đối tượng được quyền góp vốn, thành lập, quản lý doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của luật doanh nghiệp. trừ trường hợp được quy định như sau:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định, liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Các Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào công ty TNHH 2 thành viên trở lên

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp để thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Các đối tượng không được góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

II. Đặt tên công ty (tên doanh nghiệp):

Tên công ty có rất nhiều ý nghĩa, nên lựa chọn đặt tên Công ty ngắn gọn, dễ nhớ, dễ phát âm và tiêu chí đầu tiên khi đăng ký kinh doanh là tên Công ty không trùng với các công ty đã thành lập trước đó; Đặt tên cho doanh nghiệp cũng như đặt tên cho đứa con tinh thần của mình. Nó là thương hiệu của doanh nghiệp, mà từ nó có thể mang đến thành công hay thất bại cho doanh nghiệp. Hiện tại pháp luật cho phép đặt tên cho doanh nghiệp có thể là tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài (nếu có), tên viết tắt. Việc đặt tên cho doanh nghiệp cần phải đáp ứng một số quy định:

>> Tham khảo quy định về đặt tên doanh nghiệp tại đây: Hướng dẫn tra cứu và đặt tên doanh nghiệp

III. Điều kiện trụ sở của công ty

Địa chỉ đặt trụ sở công ty không được là căn hộ chung cư hoặc nhà tập thể; tùy từng địa phương còn yêu cầu thêm trụ sở công ty bắt buộc phải có số nhà (TPHCM); hoặc do quy hoạch của từng địa phương có những địa phương quy định một số tuyến đường, hoặc khu vực không được đặt trụ sở chính của doanh nghiệp

IV. Quy định về số lượng thành viên góp vốn

  • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Số thành viên tối thiểu là 02- số thành viên tối đa: 50 người.
  • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên- Số thành viên tối thiểu và tối đa là 01 người
  • Thành viên tham gia góp vốn, và điều hành doanh ghiệp không được là các cá nhân, tổ chức không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp như đã đề cập tại mục I nêu trên.

V. Ngành nghề kinh doanh.

Điều kiện thành lập công ty cổ phần, dịch vụ thành lập công ty tại tphcm trọn gói

Luật doanh nghiệp ghi rõ doanh nghiêp được quyền: “Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm “ . Nhưng thực tế, khi thành lập doanh nghiệp bạn vẫn phải đăng ký ngành nghề với cơ quan đăng ký kinh doanh. Ngành nghề kinh doanh được chia làm 2 loại:

1. Ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Hiên tại còn 243 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, có ngành nghề yêu cầu phải ký quỹ, có ngành nghề yêu cầu vốn pháp định, có ngành nghề yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề.

Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thì doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động.

>> Tham khảo Danh sách các ngành nghề kinh doanh phải ký quỹ 2018 mới nhất tại đây: 

2. Ngành nghề kinh doanh không quy định về điều kiện

Doanh nghiệp được quyền đăng ký không giới hạn các ngành nghề không thuộc nhóm ngành kinh doanh có điều điện để đăng ký khi thành lập doanh nghiệp.

VI. Quy định về vốn khi thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn

Vốn trong công ty có 2 loại;  đó là vốn pháp định, và vốn điều lệ. Đối với một số ngành nghề kinh doanh nhất định thì mới yêu cầu phải có vốn pháp định. Như: Kinh doanh Chứng khoán, Bảo hiểm, Kinh doanh vàng và Kinh doanh tiền tệ,  kinh doanh bất động sản, kinh doanh dịch vụ bảo vệ…..

- Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

- Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có để có thể thành lập một doanh nghiệp. Vốn pháp định do Cơ quan có thẩm quyền ấn định, mà nó được xem là có thể thực hiện được dự án khi thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định sẽ khác nhau tùy theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh.

Doanh nghiệp không phải chứng minh vốn khi thành lập doanh nghiệp như trước đây, đối với ngành nghề yêu cầu phải có vốn pháp định, thì khi kinh doanh, doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng đủ trong suốt thời gian kinh doanh.

 >> Tham khảo Danh sách các ngành nghề yêu cầu vốn pháp định 2018 mới nhất tại đây: 

VII. Quy định về người đứng chức danh người đại diện trước pháp luật.

Công ty có thể đăng ký nhiều hơn 01 người đại diện trước pháp luật; người đại diện trước pháp luật có thể là: giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng thành viên.

-Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

-Người đại diện trước pháp luật không được là người đại diện trước pháp luật của doanh nghiệp khác đang bị khóa mã số thuế do có hành vi vi phạm về thuế

-Một cá nhân có thể là người đại diện trước pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác nhau (không giới hạn) đây là điểm mới của luật doanh nghiệp 2014 so với luật doanh nghiệp 2005 khi quy định: Giám đốc, tổng giám đốc công ty cổ phần không được đồng thời là giám đốc, tổng giám đốc của công ty khác.

-Đối với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có yêu cầu người đại diện trước pháp luật phải tốt nghiệp đại học, hoặc phải có chứng chỉ hành nghề, và cũng không phải xuất trình hay bổ sung khi thành lập doanh nghiệp;  Ngoài một số ngành nghề yêu cầu đó, các ngành nghề còn lại không yêu cầu người đại diện trước pháp luật phải có bằng cấp.

VIII. Chi phí ban đầu để thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn năm 2018.

Chi phí ban đầu thành lập doanh nghiệp hay còn gọi là chi phí thành lập công ty sẽ bao gồm 3 khoản chi phí chính như sau:

(1) Chi phí nhà nước

(2) Chi phí mua ngoài

(3) Chi phí trả cho đơn vị tư vấn

Tổng chi phí: =(1)+(2)+(3); Cơ cấu chi phí này áp dụng cho năm 2018, và áp cho tất cả các loại hình doanh nghiệp (Công ty TNHH 1 thành viên; Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp tư nhân)

(1) Chi phí nhà nước

Chi phí tối thiểu

Ghi chú

1

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

100.000 

 

2

Phí công bố thông tin (đăng bố cáo)

300.000 

 

3

Lệ phí môn bài bậc 2

2.000.000 

Nếu vốn đăng ký trên 10 tỷ (bậc 1) phí là 3.000.000; Trường hợp doanh nghiệp thành lập sau ngày 30/06 hàng năm; thì đóng lệ phí môn bài cho năm đầu tiên =1/2 mức phí quy định nêu trên

4

Ký quỹ khi mở tài khoản

1.000.000 

Tiền này là của doanh nghiệp, khi mở tài khoản phải ký quỹ để duy trì, khi đóng tài khoản thì doanh nghiệp nhận lại từ ngân hàng.

Cộng (1)

 

3.400.000

 

(2) Chi phí mua ngoài

Chi phí tối thiểu

Ghi chú

1

Chi phí làm bảng hiệu công ty

200.000 

 

2

Chi phí khắc dấu tròn doanh nghiệp

400.000 

 

4

Chi phí mua Chữ ký số (gói rẻ nhất, 12 tháng)

1.600.000 

Gói 12 tháng sử dụng, phí này có thể giảm do có phần trích hoa hồng của nhà cung cấp; phí này tăng lên nếu quý khách đăng ký gói 24 tháng hoặc gói 36 tháng sử dụng.

5

Chi phí in hóa đơn

330.000 

Nếu in nhiều cuốn thì giá thành/1 cuốn sẽ giảm xuống

Cộng (2)

 

2.530.000 

 

(3)Chi phí dịch vụ tư vấn

Từ 1.500.000-đến 4.000.000 Tùy theo từng công ty tư vấn có mức phí khác nhau

Quý khách không phải chi khoản này nếu tự đi làm các thủ tục

Cộng (3)

 

1.500.000

 

(Cộng các khoản (1)+(2)+(3) = Tổng chi phí ban đầu thành lập doanh nghiệp, chi phí giảm xuống nếu Quý khách tự đi làm thủ tục hoặc chưa in hóa đơn)

     

   Trên đây là những quy định, điều kiện thành lập Công ty Trách nhiệm hữu hạn/TNHH 2018 Nếu trong quá trình tìm hiểu, có gì Quý khách chưa rõ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số: 0918.0918.73 hoặc email: hotro@tuvanduyanh.vn; chúng tôi luôn hỗ trợ và vui vẻ tư vấn miễn phí.

    Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại TPHCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ

>> Xem thêm “Ưu nhược điểm của Công ty TNHH 2 thành viên" tại đây: 

>> Xem toàn bộ các thủ tục, điều kiện, hướng dẫn liên quan đến thành lập công ty tại đây: 

 

Đối tác & khách hàng